1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Jak otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko? Wzór oświadczenia znajdziesz na stronie ZUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom i opiekunom dzieci, którzy w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola czy szkoły sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem. Co zrobić, aby z niego skorzystać?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał na mocy tzw. specustawy, początkowo na 14 dni. Ustawa z 31 marca wydłużyła możliwy czas pobierania zasiłku - od 26 marca na kolejne 14 dni. Ustawa umożliwia także kolejne zmiany dotyczące czasu, w którym rodzice mogą pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Świadczenie przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym i - w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola, szkoły - sprawują opiekę nad dziećmi:

 • do lat ośmiu,
 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek przysługuje obojgu rodzicom, ale w niezmiennym wymiarze 14 dni (nie mogą z niego korzystać w tym samym czasie, ale mogą się nim podzielić), niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki. Zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę. Świadczenie nie jest wliczane do limitu 60 dni "standardowego" zasiłku opiekuńczego. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - ile płatny?

To 80 procent podstawy wymiaru zasiłku. Jest on finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz wideo Jadwiga Emilewicz odpowiada na pytania w sprawie tzw. tarczy antykryzysowej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - jakie dokumenty do ZUS?

U płatnika składek, a więc np. u pracodawcy lub zleceniodawcy musimy złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Wzór wniosku znajdziemy na stronie ZUS.Osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - podstawa prawna

Początkowo świadczenie było przyznawane na podstawie tzw. specustawy (Ustawa z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), od 12 do 25 marca (to w tym terminie początkowo były zamknięte przedszkola i szkoły). Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 marca reguluje ustawa, którą Sejm uchwalił 31 marca (Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

Korzystałam z informacji opublikowanych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.