1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony na kolejne 14 dni. Na jakich zasadach przysługuje?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony o kolejne 14 dni - jest to jeden z zapisów tzw. tarczy antykryzysowej. Świadczenie zostało także przyznane rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został początkowo wprowadzony na 14 dni. W związku z wydłużeniem terminu zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół, przyznano kolejny dodatkowy zasiłek opiekuńczy - ponownie na 14 dni. Jest to jeden z zapisów tzw. tarczy antykryzysowej.

Ustawa zawiera przepis umożliwiający Radzie Ministrów - w formie rozporządzenia - wydłużenie okresu pobiegania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja za kilka tygodni, a to rozwiązanie uelastyczni mechanizm wydłużenia okresu pobiegania zasiłku opiekuńczego

- wyjaśnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy: kto może z niego skorzystać?

Świadczenie przeznaczone jest dla rodziców i opiekunów dzieci do ósmego roku życia, którzy w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola czy szkoły sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem.

Ustawa rozszerzyła krąg osób uprawnionych do skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego o osoby zwolnione od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności. Wcześniej nie mogli oni z niego skorzystać, a o zmiany w ustawie apelował m.in. Rzecznik Praw Dziecka - przeczytaj: Specjalny zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy zostają z dziećmi w domu. Ale specustawa pominęła rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy: od kiedy przysługuje

Początkowo przysługiwał od 12 do 25 marca, jednak w związku z przedłużeniem zamknięcia placówek edukacyjnych termin ten został wydłużony o kolejne 14 dni.

Przypominamy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Jeśli obydwoje rodzice pracują, o świadczenie może wystąpić jedno z nich. Rodzice mogą się też podzielić opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki, limit dni na które można wziąć dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jest taki sam.

 • Aby skorzystać ze świadczenia, do płatnika składek (pracodawcy, zleceniodawcy) musimy złożyć oświadczenie - wzór dostępny jest na stronie ZUS,
 • Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia,
 • Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

Korzystałam z informacji opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zobacz wideo Czy programy socjalne są zagrożone przez koronawirusa?