Zdalne nauczanie. Uczniowie i nauczyciele mogą bezpłatnie wypożyczyć niezbędny do nauki sprzęt

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w ubiegłym tygodniu rozpoczęło się zdalne nauczanie. Nowelizacja przepisów ma umożliwić zdalne lekcje tym, którzy nie dysponują odpowiednim sprzętem.

Zdalne nauczanie, jeszcze zanim zostało oficjalne wprowadzone, wzbudzało wiele wątpliwości. Główną był fakt, że nie wszyscy uczniowie i nauczyciele dysponują takim samym sprzętem czy łączem internetowym. Na tę kwestię zwracał m.in. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, który napisał list do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Braki sprzętowe ma rozwiązać nowelizacja rozporządzenia MEN, która zakłada możliwość bezpłatnego użyczenia sprzętu uczniom i nauczycielom.

Komputer można pożyczyć

Jak czytamy na stronie ministerstwa, samorząd może bezpłatnie użyczyć uczniom i nauczycielom sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość. Podstawą będzie umowa cywilna, a do realizacji zadania organ prowadzący może upoważnić dyrektora szkoły.

Organy prowadzące jednostki systemu oświaty mogą użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet. Do użyczenia stosuje się przepisy art. 710-719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495)

- napisano w rozporządzeniu. Kodeks cywilny znajdziecie tutaj, a wspomniane przepisy dotyczą właśnie użyczenia. A co z dostępem do internetu? W końcu nie każdy uczeń czy nauczyciel ma szybkie łącze, są tacy, którzy korzystają z internetu z telefonu. O bezpłatny dostęp do internetu dla uczniów i nauczycieli apeluje ZNP.

Plan minimum, jakiego oczekujemy w trybie pilnym od rządu powinien polegać na uruchomieniu bezpłatnego internetu dla wszystkich uczniów i uczennic oraz nauczycieli pracujących zdalnie. Rozwiązania na czas epidemii powinny być tak zaprojektowane, aby uniknąć pogłębiania nierówności edukacyjnych

- napisano na stronie związku. Sprzęt niezbędny do nauki zdalnej - komputery, ale i mobilny dostęp do internetu - może być także zakupiony ze środków, jakie zostały zaoszczędzone w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji to ponad 180 milionów złotych. Od 1 kwietnia samorządy mogą wnioskować o pieniądze.

Do tego, jak realizować zdalne nauczanie, gdy uczeń nie ma dostępu do internetu czy komputera, wcześniej odnosił się szef MEN. "Przypomnijmy, że to zdalne nauczanie można realizować także za pomocą innych urządzeń, np. laptopów, iPadów, czy po prostu zwykłych telefonów komórkowych. Część materiałów można w taki sposób przekazać. Tam, gdzie jednak nie będzie to możliwe, a wiemy, że niestety w niektórych wypadkach tak będzie, będziemy prosili dyrektorów szkół o przesłanie pakietów informacyjnych do domu - czy to drogą pocztową, czy przez kuriera, czy jakąś inną metodą, tak, aby materiały, które zlecane są w formie elektronicznej, teraz w drodze papierowej dotarły do tych uczniów, którzy nie mają możliwości skorzystania z internetu" - wyjaśniał minister Dariusz Piontkowski, w nagraniu opublikowanym na kanale MEN na YouTube.

Zdalne nauczanie. Nowe rozwiązania

Możliwość wypożyczeniu sprzętu to niejedyna zmiana, jaką wprowadza nowelizacja. Doprecyzowuje ona sposób realizacji zadań szkół i placówek, normuje też inne kwestie:

  • rada pedagogiczna może podejmować decyzję zdalnie,
  • wyniki rekrutacji mogą być przekazywane i publikowane zdalnie,
  • zmiany w przeprowadzaniu olimpiad przedmiotowych, turniejów i konkursów (m.in. w olimpiadach i turniejach dwuetapowych nie będą wyłaniani laureaci, a jedynie finaliści),
  • zmiany w konkursach na dyrektora szkoły czy placówki (w czasie zawieszenia zajęć w szkołach i placówkach organy prowadzące nie mogą ogłaszać i przeprowadzać konkursów na dyrektora tych jednostek).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 znajdziecie na stronie MEN.

Zobacz wideo Opustoszałe ulice europejskich miast. Kraje wprowadzają ograniczenia w poruszaniu się
Więcej o: