Zdalne nauczanie. MEN publikuje poradnik dla szkół: Zachęcaj uczniów do podjęcia odpowiedzialności za swoją naukę

MEN przygotowało poradnik dla dyrektorów i nauczycieli, który ma im pomóc w prowadzeniu zdalnego nauczania. Minister Dariusz Piontkowski pisze we wstępie, że "nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie".

Zdalne nauczanie. MEN przygotowało poradnik

W związku z pandemią koronawirusa, szkoły i przedszkola zostały zamknięte. Początkowo na dwa tygodnie, a z uczniami nauczyciele kontaktowali się na wiele sposobów. Jedni prowadzili już lekcje online, inni wysyłali zadania do zrobienia za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Teraz zamknięcie placówek zostało przedłużone, a nauczanie zdalne sformalizowane. Chociaż już obowiązuje, wciąż nasuwa wiele pytań. Co z brakiem sprzętu? Co z tymi, którzy nigdy nie prowadzili lekcji w takiej formie?

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik, który ma odpowiedzieć na wiele z tych pytań.  Znajdują się w nich wskazówki dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów. W informatorze są także części poświęcone wychowaniu przedszkolnemu, edukacji wczesnoszkolnej, wczesnemu wspomaganiu rozwoju w warunkach domowych, przygotowaniu do egzaminów, wspieraniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształceniu zawodowemu czy kwestiom bezpiecznej pracy przy komputerze i w internecie. Przypomniano w nim również e-narzędzia i e-materiały, które mogą być wykorzystywane podczas zdalnego nauczania. "Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie" - zaznacza we wstępie poradnika minister edukacji narodowej, Dariusz Piontkowski. Szef MEN zwrócił się z apelem do dyrektorów i nauczycieli, aby zwracali uwagę na równomierne obciążenie ucznia zajęciami.

Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce

- napisał do rodziców minister.

Zadania dla dyrektorów i nauczycieli

W poradniku znalazły się informacje o zadaniach, które należy wykonywać podczas zdalnego nauczania. Jak zaznacza MEN, postawa dyrektora szkoły odgrywa kluczową rolę i to od niego nauczyciele, uczniowie i rodzice oczekują nie tylko zorganizowania pracy danej placówki, ale i wsparcia, pomocy czy rady. Ma on skoordynować nauczanie na odległość, motywować nauczycieli do działania i być otwartym na różne propozycje realizacji podstawy programowej. Dyrektor powinien kontaktować się nie tylko z nauczycielami, ale i z rodzicami oraz uczniami.

Zachęcaj uczniów, szczególnie starszych, do podjęcia odpowiedzialności za swoją naukę. Prośbę tę warto skierować zwłaszcza do uczniów pełnoletnich, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego

- czytamy w poradniku. Nauczyciele - ci biegli w zdalnym nauczaniu - zachęcani są do dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi. W poradniku umieszczono propozycje platform, z których mogą korzystać organizując zdalne lekcje czy też przykłady tego, jak mogą one wyglądać.

MEN: Ważne umiejętności, które nabyto samodzielnie

W poradniku zwrócono się także do uczniów. Znajdą tam porady, co zrobić, aby nauka w domu była skuteczna, ale też zachętę do działania. Wskazano, że umiejętności, które zdobyli np. podczas korzystania z serwisów społecznościowych, mogą wprowadzić ich na wyższy poziom wykorzystywania nowoczesnych technologii. Uczniowie zostali także poproszeni o wsparcie tych nauczycieli, którzy gorzej radzą sobie z technologiami.

W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętać, że ten szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych

- to z kolei słowa skierowane do rodziców. Poradnik znajdziecie na stronie MEN.

Wypożyczenie sprzętu

Nie tylko poradnik ma pomóc w zdalnej nauce. Nowelizacja rozporządzenia MEN zakłada, że uczniowie i nauczyciele, którzy nie dysponują sprzętem koniecznym do nauczania na odległość, będą mogli go bezpłatnie wypożyczyć od samorządów - organów prowadzących szkołę. Szczegóły znajdują się w rozporządzeniu.

Korzystałam z informacji dostępnych na stronie internetowej MEN.

Zobacz wideo Premier ogłasza zakaz wychodzenia z domu poza niezbędnymi sytuacjami, a także ograniczenia w poruszaniu się w komunikacji publicznej
Więcej o: