1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zdalne nauczanie. MEN publikuje poradnik dla szkół: Zachęcaj uczniów do podjęcia odpowiedzialności za swoją naukę

MEN przygotowało poradnik dla dyrektorów i nauczycieli, który ma im pomóc w prowadzeniu zdalnego nauczania. Minister Dariusz Piontkowski pisze we wstępie, że "nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie".

Zdalne nauczanie. MEN przygotowało poradnik

W związku z pandemią koronawirusa, szkoły i przedszkola zostały zamknięte. Początkowo na dwa tygodnie, a z uczniami nauczyciele kontaktowali się na wiele sposobów. Jedni prowadzili już lekcje online, inni wysyłali zadania do zrobienia za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Teraz zamknięcie placówek zostało przedłużone, a nauczanie zdalne sformalizowane. Chociaż już obowiązuje, wciąż nasuwa wiele pytań. Co z brakiem sprzętu? Co z tymi, którzy nigdy nie prowadzili lekcji w takiej formie?

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik, który ma odpowiedzieć na wiele z tych pytań.  Znajdują się w nich wskazówki dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów. W informatorze są także części poświęcone wychowaniu przedszkolnemu, edukacji wczesnoszkolnej, wczesnemu wspomaganiu rozwoju w warunkach domowych, przygotowaniu do egzaminów, wspieraniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształceniu zawodowemu czy kwestiom bezpiecznej pracy przy komputerze i w internecie. Przypomniano w nim również e-narzędzia i e-materiały, które mogą być wykorzystywane podczas zdalnego nauczania. "Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie" - zaznacza we wstępie poradnika minister edukacji narodowej, Dariusz Piontkowski. Szef MEN zwrócił się z apelem do dyrektorów i nauczycieli, aby zwracali uwagę na równomierne obciążenie ucznia zajęciami.

Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce

- napisał do rodziców minister.

Zadania dla dyrektorów i nauczycieli

W poradniku znalazły się informacje o zadaniach, które należy wykonywać podczas zdalnego nauczania. Jak zaznacza MEN, postawa dyrektora szkoły odgrywa kluczową rolę i to od niego nauczyciele, uczniowie i rodzice oczekują nie tylko zorganizowania pracy danej placówki, ale i wsparcia, pomocy czy rady. Ma on skoordynować nauczanie na odległość, motywować nauczycieli do działania i być otwartym na różne propozycje realizacji podstawy programowej. Dyrektor powinien kontaktować się nie tylko z nauczycielami, ale i z rodzicami oraz uczniami.

Zachęcaj uczniów, szczególnie starszych, do podjęcia odpowiedzialności za swoją naukę. Prośbę tę warto skierować zwłaszcza do uczniów pełnoletnich, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego

- czytamy w poradniku. Nauczyciele - ci biegli w zdalnym nauczaniu - zachęcani są do dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi. W poradniku umieszczono propozycje platform, z których mogą korzystać organizując zdalne lekcje czy też przykłady tego, jak mogą one wyglądać.

MEN: Ważne umiejętności, które nabyto samodzielnie

W poradniku zwrócono się także do uczniów. Znajdą tam porady, co zrobić, aby nauka w domu była skuteczna, ale też zachętę do działania. Wskazano, że umiejętności, które zdobyli np. podczas korzystania z serwisów społecznościowych, mogą wprowadzić ich na wyższy poziom wykorzystywania nowoczesnych technologii. Uczniowie zostali także poproszeni o wsparcie tych nauczycieli, którzy gorzej radzą sobie z technologiami.

W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętać, że ten szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych

- to z kolei słowa skierowane do rodziców. Poradnik znajdziecie na stronie MEN.

Wypożyczenie sprzętu

Nie tylko poradnik ma pomóc w zdalnej nauce. Nowelizacja rozporządzenia MEN zakłada, że uczniowie i nauczyciele, którzy nie dysponują sprzętem koniecznym do nauczania na odległość, będą mogli go bezpłatnie wypożyczyć od samorządów - organów prowadzących szkołę. Szczegóły znajdują się w rozporządzeniu.

Korzystałam z informacji dostępnych na stronie internetowej MEN.

Zobacz wideo Premier ogłasza zakaz wychodzenia z domu poza niezbędnymi sytuacjami, a także ograniczenia w poruszaniu się w komunikacji publicznej