Koronawirus a ciąża. Oficjalne zalecenie resortu zdrowia dla ciężarnych

Odkąd wprowadzono stan epidemii koronowirusa w Polsce, zmieniły się również zasady organizacji oddziałów położniczo-ginekologicznych. Sformułowano m.in. nowe zalecenia w związku z porodem, czy odbywaniem wizyt w poradniach. Co powinny wiedzieć kobiety w ciąży?

Każda poradnia pracuje na indywidualnie ustalonych zasadach, ale z uwzględnieniem oficjalnych zaleceń konsultantów krajowych w dziedzinie perinatologii oraz położnictwa i ginekologii. 19 marca 2020 roku wprowadzono zmiany do zaleceń prof. Mirosława Wielgosia, konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii i prof. Krzysztofa Czajkowskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii odnośnie organizacji pracy oddziałów położniczo-ginekologicznych w sytuacji epidemiologicznej związanej z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

Zalecenia zostały zaakceptowane przez prof. M. Zimmera, prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Planowe zabiegi odwołane, porody bez osób towarzyszących

Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego zawieszeniu podlegają odwiedziny w oddziałach położniczo-ginekologicznych, w tym obecność osób towarzyszących przy porodach. Należy umożliwić pacjentkom możliwość kontaktu z najbliższymi przy pomocy ich własnych urządzeń elektronicznych

– czytamy w zaleceniach. Podkreślono w nich również, że wszystkie planowe zabiegi ginekologiczne powinny zostać odwołane. Wyjątkiem są stany nagłe, które wymagają operacji. Jeśli pacjent ma wątpliwości, powinien skonsultować to telefonicznie lub bezpośrednio z lekarzem specjalistą położnictwa i ginekologii. Podczas wszelkich procedur z zakresu diagnostyki prenatalnej trzeba zachować wszelkie środki ostrożności i użyć środków ochrony indywidualnej. 

Jak powinny zachować się kobiety w ciąży?

  • przed zgłoszeniem się do poradni/ambulatorium powinny umówić godzinę wizyty telefonicznie lub mailowo i zgłosić się nie wcześniej niż na 15 minut przed planowanym jej rozpoczęciem;
  • na wizytę powinny zgłaszać się pojedynczo, bez osób towarzyszących;
  • wszystkie pacjentki muszą bezwzględnie przestrzegać zasad higieny indywidualnej, unikać bezpośrednich kontaktów towarzyskich oraz przebywania w miejscach zbiorowisk ludzkich.

Zobacz też: Koronawirus. Ważny apel ministerstwa: Narodziny zgłaszajcie online

Koronawirus a karmienie piersią. Prof. Ewa Helwich, konsultant krajowa ds. neonatologii wydała rekomendacje dotyczące karmienia piersią przez matkę zakażoną koronawirusem oraz diagnozowaną w kierunku COVID-19, według których:

  • Wyniki badań dotyczące braku przedostania się koronawirusa do pokarmu matek są oparte na niewielu przypadkach, dlatego powinny być traktowane z dużą ostrożnością.
  • W przypadku kobiet zakażonych koronawirusem lub w okresie diagnozowania w kierunku COVID zalecana jest izolacja dziecka od matki. Należy umożliwić matce odciągane mleka, by utrzymać laktację.
  • Po potwierdzeniu ustania ryzyka transmisja zakażenia z matki na dziecko (dwukrotny ujemny test u matki zakażonej i pojedynczy test ujemny u podejrzanej) możliwe jest karmienie naturalne.

Nie ma na razie dowodów na to, by kobiety w ciąży były bardziej narażone na zakażenie koronawirusem niż jakiekolwiek inne zdrowe osoby. Wiadomo jednak, że ciąża u części kobiet może wpływać na sposób radzenia sobie z poważnymi infekcjami wirusowymi.

Zobacz wideo Koronawirus groźny dla kobiet w ciąży? Epidemiolog odpowiada
Więcej o: