1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zasiłek opiekuńczy w związku z epidemią COVID-19. Komu przysługuje? Jak złożyć wniosek?

Zasiłek opiekuńczy związany z epidemią COVID-19 przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka do lat 8, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Kiedy złożyć wniosek o taki zasiłek? Jak wypełnić wniosek? Podpowiadamy.

COVID-19. Zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem - komu przysługuje?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek oświatowych z powodu epidemi COVID-19 mogą uzyskać rodzice lub opiekunowie prawni:

 • dzieci, które nie ukończyły 8. roku życia
 • objęci ubezpieczeniem chorobowym, czyli będący pracownikami, zleceniobiorcami lub osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą

Zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem placówek z powodu COVID-19 - od kiedy obowiązuje?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem placówek z powodu COVID-19 przysługuje od 12 marca, bowiem od tego dnia żłobki, przedszkola i szkoły zostały zamknięte w związku z koronawirusem. Jeśli natomiast placówka, do której uczęszcza twoje dziecko jest nieczynna od 16 marca, to ten zasiłek będzie ci przysługiwał właśnie od tego dnia. Do okresu jego przysługiwania możesz zaliczyć dni wolne od pracy , czyli sobotę i niedzielę lub zawrzeć jedynie dni robocze - wszystko zależy od tego, w jaki sposób wypełnisz oświadczenie.

Kiedy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Jeśli pracownik chce złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy powinien poinformować swojego pracodawcę o korzystaniu z zasiłku opiekuńczego, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą, ten fakt winna zgłosić bezpośrednio w ZUS-ie. Można tego dokonać w dowolnym momencie, jednak od tego kiedy dokonamy zgłoszenia, zależy wypłata zasiłku. Jedno jest pewne: bez oświadczenia nie jest to w ogóle możliwe. Świadczenie to jest wypłacane za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 lat, jednak w ramach 14-dniowego limitu.

Warto także mieć na uwadze, że zasiłek opiekuńczy przysługuje obojgu rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby posiadanych dzieci wymagających opieki. Oznacza to zatem, że tylko jeden z opiekunów może z niego skorzystać przez cały ten czas lub mogą się nim podzielić. 

W przypadku, kiedy zamknięcie szkół obejmuje okres dłuzszy niż 14 dni, czyli tak jak obecnie, aż do Wielkanocy, która wypada 13 i 14 kwietnia, rodzice mogą korzystać z wydłużonego okresu pobierania zasiłku do tego terminu.  Zasady jego wypłacania pozostają niezmienne. 

Jak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Chcąc wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy, można wypełnić wzór znajdujacy się TUTAJ

Wypełniając wniosek o zasiłek opiekuńczy warto szczególną uwagę zwrócić na wskazanie okresu opieki nad dzieckiem. Można zatem podać łącznie cały okres zamknięcia szkół z ujętymi w nim dniami wolnymi od pracy albo wyłączyć z niego okres, w którym nie trzeba było pracować np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapienioną opiekę.

Pamiętaj, że ostatecznie dokument musi trafić do twojego pracodawcy.

ZAS-58. W jaki sposób złożyć wniosek elektroniczny ZAS-58?

Jeśli prowadzisz działalność pozarolniczą i masz konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, możesz złożyć wniosek elektroniczny ZAS-58 o zasiłek dodatkowy w ramach opieki nad dzieckiem w związku z koronawirusem. W celu jego złożenia należy zalogować się do swojego konta na tej platformie, przejść do zakładki Ubezpieczony i wybrać ZAS-58. Po wypełnieniu dokumentu, powinien on zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, ewentualnie podpisem osobistym (e-dowodem) i przesłany. 

Instrukcja złożenia oświadczenia przez portal PUE ZUS znajduje się TUTAJ

Więcej o: