1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Koronawirus. Specjalny zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy zostają z dziećmi w domu. Ale specustawa pominęła rodziców dzieci niepełnosprawnych

Koronawirus w Polsce. W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych rodzice mogą skorzystać ze specjalnego zasiłku opiekuńczego przyjętego w specustawie ws. koronawirusa. Jednak dotyczy to tylko rodziców dzieci do lat ośmiu.

Koronawirus w Polsce. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Specustawa ws. koronawirusa (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców rodziców lub opiekunów prawnych, którzy w związku z zamkniętymi placówkami edukacyjnymi zostali z dziećmi w domach. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym oraz opiekują się dzieckiem poniżej ósmego roku życia;
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez 14 dni (łącznie na oboje rodziców, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki). Jeżeli oboje rodzice pracują, o zasiłek może wystąpić jedno z rodziców, mogą też podzielić się opieką w ramach tych 14 dni;
 • 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wliczają się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługuje na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14;
 • jeśli chcemy skorzystać z zasiłku, musimy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek; wzór oświadczenia dostępny jest na stronie ZUS;
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 do 25 marca, a jego wysokość to 80 proc. wynagrodzenia.

Dodatkowy zasiłek nie dla wszystkich

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wywołał wiele kontrowersji, głównie ze względu na wiek dziecka, którego rodzice mogą z niego skorzystać. Są tacy, którzy nie mogą pracować zdalnie, a za czas, kiedy nie będą chodzić do pracy, aby opiekować się dzieckiem, nie dostaną pieniędzy (chyba że np. wykorzystają urlop wypoczynkowy), ponieważ ich dziecko ma więcej niż osiem lat. W specustawie zostali pominięci także rodzice dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności, których córki czy synowie również zostali w domach. Jeśli ich dzieci mają powyżej ośmiu lat, nie będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku. Na stronie MEN znajdziemy jedynie informację: "w szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko, o zapewnienie opieki".

O zmiany w specustawie apelował m.in. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Wnosi on, aby dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym byli objęci także rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych powyżej ósmego roku życia.

W piątek Senat przyjął projekt nowelizacji specustawy ws. koronawirusa, który zakłada m.in. rozszerzenie grupy uprawnionych do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego o rodziców i opiekunów prawnych dzieci do 15 roku życia, a także to, aby zasiłek przysługiwał przez cały czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Teraz poprawki muszą jeszcze zostać przegłosowane w Sejmie.

Przypomnijmy, że standardowy zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy konieczne jest sprawowanie opieki nad:

 • zdrowym dzieckiem do lat ośmiu (m.in. w przypadku niespodziewanego zamknięcia przedszkola czy szkoły),
 • chorym dzieckiem do lat 14,
 • chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 18 lat.
Zobacz wideo Szkoły zamknięte. Czy państwo pomoże rodzicom na umowach śmieciowych?