1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

RDW-SD: oznaczenia i wskazania do badań. O czym świadczy wysoki lub niski poziom tego wskaźnika we krwi?

RDW-SD to jedno z oznaczeń, które można znaleźć w badaniu morfologicznym krwi. To z jego pomocą często udaje się postawić właściwą diagnozę w przypadku pacjentów z problemami niedokrwiennymi. Jakie są wskazania do wykonania badań z wykorzystaniem tego wskaźnika?

Regularne badania krwi pozwalają na ocenienie stanu zdrowia oraz kondycji organizmu pacjenta. Choć często zleca się je w stanach nagłych, powtarzanie ich każdego roku pozwala na uniknięcie ewentualnych chorób i kontrolę tego, co obecnie dzieje się w organizmie. Wskaźnik RDW-SD, tak jak wiele innych, opisuje się z morfologii i należy do oznaczeń dotyczących czerwonych krwinek. Samo sprawdzenie współczynnika RDW-SD nie da zbyt wiele - lekarz musi porównać go z wartościami pozostałych parametrów czerwonokrwinkowych oraz morfologicznych, by mieć pełny obraz sytuacji.

Zobacz wideo Morfologia u dziecka

RDW-SD - co to jest i jakie są oznaczenia wskaźnika?

Co to jest RDW-SD? Tak określa się jeden ze wskaźników badania morfologii krwi. Podaje on różnicę objętości krwinek czerwonych (wskaźnik anizocytozy). Kiedy dochodzi do różnorodnych zaburzeń w organizmie, erytrocyty mogą znacznie zacząć różnić się od siebie wielkością, co da się zaobserwować właśnie poprzez zmieniający się poziom RDW-SD we krwi. Aby lekarz miał pełny obraz sytuacji, musi zestawić wartość tego wskaźnika z innymi parametrami czerwonych krwinek. W skład tych parametrów wchodzą:

 • RBC - liczba czerwonych krwinek,
 • HCT - hematokryt określający stosunek objętości krwinek do osocza,
 • HGB - stężenie hemoglobiny,
 • MCH - średnia waga hemoglobiny w krwince,
 • MCHC - średnie stężenie hemoglobiny w krwince,
 • MCV - średnia objętość czerwonej krwinki,
 • RET - liczba retykulocytów,
 • RDW - miara zróżnicowania wielkości erytrocytów.

Oznaczenia RDW-SD i innych parametrów krwi są kluczowe dla ocenienia stanu organizmu. Norma RDW-SD zawiera się w przedziale od 11,5 do 14,5 proc. Można ją także wyrazić w inny sposób: od 37 do 46 fl. Warto pamiętać, że w laboratoriach mogą występować różnice między normami. Niekiedy u mężczyzn przyjmuje się za normę wartości nieco niższe od wzorcowych.

Wskaźnik RDW-SD w morfologii krwi. Jakie są wskazania do przeprowadzenia badania?

Wskazania do badania krwi z oznaczeniem wskaźnika RDW-SD mogą być różne, ale zaleca się, by było one profilaktycznie wykonywane raz do roku. Na ten parametr powinno się zwrócić szczególną uwagę wówczas, gdy wystąpi:

 • podejrzenie anemii (objawiające się kołataniem serca, osłabieniem, sennością, bladością). Co istotne, niedokrwistość może występować pod różnymi postaciami i niezależnie od tego, która z nich znajduje się w obszarze podejrzeń, warto zrobić wówczas morfologię krwi,
 • regularne, nasilające się zawroty głowy,
 • duszność,
 • zaburzenia libido.

RDW-SD - jak przebiega badanie? Testy tego rodzaju wykonuje się na czczo (co najmniej dwanaście godzin od ostatniego posiłku). Na wyniki trzeba poczekać zazwyczaj jeden dzień.

RDW-SD - jak odczytać wyniki? Co oznacza za wysoki lub za niski parametr?

Jak odczytać wyniki RDW-SD? Warto pamiętać, badania tego rodzaju wymagają interpretacji lekarskiej. Jeśli jednak wartość RDW-SD jest zbyt wysoka, to może ona wskazywać na występowanie anemii, przede wszystkim w odmianie megaloblastycznej, związanej z wysokimi niedoborami witaminy B12 i kwasu foliowego. Częstą przyczyną podwyższenia tego parametru jest także anemia spowodowana niedoborami żelaza. W pierwszym przypadku rośnie także współczynnik MCV, natomiast w drugim obniża się współczynnik RBC.

Przekroczenie normy RDW-SD może też wskazywać na postępujący proces nowotworowy, w którym występują przerzuty do szpiku kostnego. Parametr ten także może wzrosnąć, jeśli dochodzi do przewlekłego stanu zapalnego. W takim wypadku zróżnicowanie krwinek czerwonych jest bardzo duże. Czasem też podwyższone RDW-SD wskazuje na poważne schorzenia wątroby, a także na przebytą wcześniej transfuzję krwi.

Może dojść także do obniżenia się poziomu RDW-SD. Wówczas jednak nie wskazuje to na nic konkretnego i nie zawsze należy się nim przejmować. Do rzadkości należą przypadki, w których obniżenie się wartości tego parametru wskazuje na bardzo silną postać anemii makrocytarnej lub mikrocytarnej (wyjątkowe zróżnicowanie wielkości czerwonych krwinek).

Więcej o: