RDW-SD: oznaczenia i wskazania do badań. O czym świadczy wysoki lub niski poziom tego wskaźnika we krwi?

RDW-SD to jedno z oznaczeń, które można znaleźć w badaniu morfologicznym krwi. To z jego pomocą często udaje się postawić właściwą diagnozę w przypadku pacjentów z problemami niedokrwiennymi. Jakie są wskazania do wykonania badań z wykorzystaniem tego wskaźnika?

Regularne badania krwi pozwalają na ocenienie stanu zdrowia oraz kondycji organizmu pacjenta. Choć często zleca się je w stanach nagłych, powtarzanie ich każdego roku pozwala na uniknięcie ewentualnych chorób i kontrolę tego, co obecnie dzieje się w organizmie. Wskaźnik RDW-SD, tak jak wiele innych, opisuje się z morfologii i należy do oznaczeń dotyczących czerwonych krwinek. Samo sprawdzenie współczynnika RDW-SD nie da zbyt wiele - lekarz musi porównać go z wartościami pozostałych parametrów czerwonokrwinkowych oraz morfologicznych, by mieć pełny obraz sytuacji.

Zobacz wideo Morfologia u dziecka

RDW-SD - co to jest i jakie są oznaczenia wskaźnika?

Co to jest RDW-SD? Tak określa się jeden ze wskaźników badania morfologii krwi. Podaje on różnicę objętości krwinek czerwonych (wskaźnik anizocytozy). Kiedy dochodzi do różnorodnych zaburzeń w organizmie, erytrocyty mogą znacznie zacząć różnić się od siebie wielkością, co da się zaobserwować właśnie poprzez zmieniający się poziom RDW-SD we krwi. Aby lekarz miał pełny obraz sytuacji, musi zestawić wartość tego wskaźnika z innymi parametrami czerwonych krwinek. W skład tych parametrów wchodzą:

 • RBC - liczba czerwonych krwinek,
 • HCT - hematokryt określający stosunek objętości krwinek do osocza,
 • HGB - stężenie hemoglobiny,
 • MCH - średnia waga hemoglobiny w krwince,
 • MCHC - średnie stężenie hemoglobiny w krwince,
 • MCV - średnia objętość czerwonej krwinki,
 • RET - liczba retykulocytów,
 • RDW - miara zróżnicowania wielkości erytrocytów.

Oznaczenia RDW-SD i innych parametrów krwi są kluczowe dla ocenienia stanu organizmu. Norma RDW-SD zawiera się w przedziale od 11,5 do 14,5 proc. Można ją także wyrazić w inny sposób: od 37 do 46 fl. Warto pamiętać, że w laboratoriach mogą występować różnice między normami. Niekiedy u mężczyzn przyjmuje się za normę wartości nieco niższe od wzorcowych.

Wskaźnik RDW-SD w morfologii krwi. Jakie są wskazania do przeprowadzenia badania?

Wskazania do badania krwi z oznaczeniem wskaźnika RDW-SD mogą być różne, ale zaleca się, by było one profilaktycznie wykonywane raz do roku. Na ten parametr powinno się zwrócić szczególną uwagę wówczas, gdy wystąpi:

 • podejrzenie anemii (objawiające się kołataniem serca, osłabieniem, sennością, bladością). Co istotne, niedokrwistość może występować pod różnymi postaciami i niezależnie od tego, która z nich znajduje się w obszarze podejrzeń, warto zrobić wówczas morfologię krwi,
 • regularne, nasilające się zawroty głowy,
 • duszność,
 • zaburzenia libido.

RDW-SD - jak przebiega badanie? Testy tego rodzaju wykonuje się na czczo (co najmniej dwanaście godzin od ostatniego posiłku). Na wyniki trzeba poczekać zazwyczaj jeden dzień.

RDW-SD - jak odczytać wyniki? Co oznacza za wysoki lub za niski parametr?

Jak odczytać wyniki RDW-SD? Warto pamiętać, badania tego rodzaju wymagają interpretacji lekarskiej. Jeśli jednak wartość RDW-SD jest zbyt wysoka, to może ona wskazywać na występowanie anemii, przede wszystkim w odmianie megaloblastycznej, związanej z wysokimi niedoborami witaminy B12 i kwasu foliowego. Częstą przyczyną podwyższenia tego parametru jest także anemia spowodowana niedoborami żelaza. W pierwszym przypadku rośnie także współczynnik MCV, natomiast w drugim obniża się współczynnik RBC.

Przekroczenie normy RDW-SD może też wskazywać na postępujący proces nowotworowy, w którym występują przerzuty do szpiku kostnego. Parametr ten także może wzrosnąć, jeśli dochodzi do przewlekłego stanu zapalnego. W takim wypadku zróżnicowanie krwinek czerwonych jest bardzo duże. Czasem też podwyższone RDW-SD wskazuje na poważne schorzenia wątroby, a także na przebytą wcześniej transfuzję krwi.

Może dojść także do obniżenia się poziomu RDW-SD. Wówczas jednak nie wskazuje to na nic konkretnego i nie zawsze należy się nim przejmować. Do rzadkości należą przypadki, w których obniżenie się wartości tego parametru wskazuje na bardzo silną postać anemii makrocytarnej lub mikrocytarnej (wyjątkowe zróżnicowanie wielkości czerwonych krwinek).

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.