Koronawirus a rekrutacja do przedszkoli. Harmonogram ulegnie zmianie? Mamy odpowiedź ministerstwa

W związku z pandemią koronawirusa podjęto decyzję o zawieszeniu zajęć w przedszkolach i szkołach. Czy w związku z tym zmienią się terminy rekrutacji?

Koronawirus a rekrutacja do przedszkoli i szkół

Trwa właśnie rekrutacja do szkół i przedszkoli. Chociaż jest ona elektroniczna (przez internet rejestrujemy się w systemie i wypełniamy wnioski) to dokumenty (czy to wniosek, czy potwierdzenie woli przyjęcia do danej placówki) musimy złożyć osobiście. W przedszkolach i szkołach zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, czy w związku z tym harmonogram rekrutacji ulegnie zmianie? W tej sprawie skontaktowaliśmy się z biurem prasowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zawieszenie zajęć w szkołach nie powinno wpłynąć na przebieg postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego. To organ prowadzący przedszkole i szkołę może zadecydować o ewentualnych rozwiązaniach w tym zakresie. Ma tu pełną dowolność

- napisano w przesłanej nam odpowiedzi. Czyli, podobnie jak harmonogram egzaminów, terminy rekrutacji się nie zmieniają (a przynajmniej nie powinny).

Zobacz wideo Rząd na specjalnej konferencji podejmuje decyzję o zamknięciu szkół

Informacje o rekrutacji w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach znajdziemy także na stronach urzędów. Biuro Edukacji m.st. Warszawy przypomina, że dokumenty należy złożyć w placówce pierwszego wyboru. Zaznaczono także, że:

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

Z kolei na stronie poświęconej rekrutacji w Krakowie pojawiła się informacja w sprawie kryterium rekrutacyjnego dotyczącego szczepień -  aby w obecnej sytuacji dokumentem potwierdzającym spełnienie tego kryterium było oświadczenie rodziców i książeczka szczepień. Chodzi o to, aby rodzice nie musieli chodzić po zaświadczenia do przychodni.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli: zasady

  1. Rekrutacja do przedszkoli rozpoczyna się od wypełnienia przez rodziców dzieci, które już chodzą do danej placówki deklaracji kontynuacji nauki przedszkolnej. Potwierdzają oni, że dziecko będzie uczęszczało do przedszkola w kolejnym roku, tj. 2020/2021,
  2. Następnie rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne - rejestracja w systemie elektronicznym oraz dostarczenie do przedszkola (w zależności od zasad rekrutacji: jedynie do tego pierwszego wyboru lub wszystkich wybranych) wydrukowanego i podpisanego wniosku oraz innych wymaganych dokumentów,
  3. Gdy poznamy wyniki rekrutacji, będziemy musieli potwierdzić wolę zapisu w przedszkolu, do którego dostało się nasze dziecko,
  4. Ostatni etap to postępowanie uzupełniające - rekrutacja do przedszkoli, w których zostały wolne miejsca.

Nie liczy się kolejność składania wniosków, a punkty, które możemy zdobyć.  Dostajemy je za spełnienie kryteriów ustawowych (to m.in. wielodzietność rodziny kandydata), które są brane w pierwszym etapie rekrutacji oraz kryteriów samorządowych (np. miejsce rozliczania podatków), branych pod uwagę w drugim etapie rekrutacji. Rekrutacja do przedszkoli to po pierwsze wypełnienie wniosku, a następnie złożenie go wraz z innymi dokumentami. Dokumenty mają potwierdzać spełnienie kryteriów ustawowych i samorządowych. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

A co z rekrutacją do pierwszych klas szkół podstawowych? Również jest ona przeprowadzana w elektronicznym systemie rekrutacji, jednak do szkół pierwszego wyboru musimy donieść wydrukowane dokumenty. Pamiętajmy, że do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa). Szczegółowe terminy i zasady rekrutacji znajdują się na stronach urzędów.

Więcej o: