1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Koronawirus a rekrutacja do przedszkoli. Harmonogram ulegnie zmianie? Mamy odpowiedź ministerstwa

W związku z pandemią koronawirusa podjęto decyzję o zawieszeniu zajęć w przedszkolach i szkołach. Czy w związku z tym zmienią się terminy rekrutacji?

Koronawirus a rekrutacja do przedszkoli i szkół

Trwa właśnie rekrutacja do szkół i przedszkoli. Chociaż jest ona elektroniczna (przez internet rejestrujemy się w systemie i wypełniamy wnioski) to dokumenty (czy to wniosek, czy potwierdzenie woli przyjęcia do danej placówki) musimy złożyć osobiście. W przedszkolach i szkołach zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, czy w związku z tym harmonogram rekrutacji ulegnie zmianie? W tej sprawie skontaktowaliśmy się z biurem prasowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zawieszenie zajęć w szkołach nie powinno wpłynąć na przebieg postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego. To organ prowadzący przedszkole i szkołę może zadecydować o ewentualnych rozwiązaniach w tym zakresie. Ma tu pełną dowolność

- napisano w przesłanej nam odpowiedzi. Czyli, podobnie jak harmonogram egzaminów, terminy rekrutacji się nie zmieniają (a przynajmniej nie powinny).

Zobacz wideo Rząd na specjalnej konferencji podejmuje decyzję o zamknięciu szkół

Informacje o rekrutacji w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach znajdziemy także na stronach urzędów. Biuro Edukacji m.st. Warszawy przypomina, że dokumenty należy złożyć w placówce pierwszego wyboru. Zaznaczono także, że:

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

Z kolei na stronie poświęconej rekrutacji w Krakowie pojawiła się informacja w sprawie kryterium rekrutacyjnego dotyczącego szczepień -  aby w obecnej sytuacji dokumentem potwierdzającym spełnienie tego kryterium było oświadczenie rodziców i książeczka szczepień. Chodzi o to, aby rodzice nie musieli chodzić po zaświadczenia do przychodni.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli: zasady

 1. Rekrutacja do przedszkoli rozpoczyna się od wypełnienia przez rodziców dzieci, które już chodzą do danej placówki deklaracji kontynuacji nauki przedszkolnej. Potwierdzają oni, że dziecko będzie uczęszczało do przedszkola w kolejnym roku, tj. 2020/2021,
 2. Następnie rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne - rejestracja w systemie elektronicznym oraz dostarczenie do przedszkola (w zależności od zasad rekrutacji: jedynie do tego pierwszego wyboru lub wszystkich wybranych) wydrukowanego i podpisanego wniosku oraz innych wymaganych dokumentów,
 3. Gdy poznamy wyniki rekrutacji, będziemy musieli potwierdzić wolę zapisu w przedszkolu, do którego dostało się nasze dziecko,
 4. Ostatni etap to postępowanie uzupełniające - rekrutacja do przedszkoli, w których zostały wolne miejsca.

Nie liczy się kolejność składania wniosków, a punkty, które możemy zdobyć.  Dostajemy je za spełnienie kryteriów ustawowych (to m.in. wielodzietność rodziny kandydata), które są brane w pierwszym etapie rekrutacji oraz kryteriów samorządowych (np. miejsce rozliczania podatków), branych pod uwagę w drugim etapie rekrutacji. Rekrutacja do przedszkoli to po pierwsze wypełnienie wniosku, a następnie złożenie go wraz z innymi dokumentami. Dokumenty mają potwierdzać spełnienie kryteriów ustawowych i samorządowych. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

A co z rekrutacją do pierwszych klas szkół podstawowych? Również jest ona przeprowadzana w elektronicznym systemie rekrutacji, jednak do szkół pierwszego wyboru musimy donieść wydrukowane dokumenty. Pamiętajmy, że do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa). Szczegółowe terminy i zasady rekrutacji znajdują się na stronach urzędów.