Koronawirus. Muszę iść z dzieckiem do lekarza. Czy zostanie przyjęte?

Koronawirus z dnia na dzień szybko się rozprzestrzenia. Jak w tej sytuacji radzą sobie ośrodki zdrowia dla dzieci? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Koronawirus u dzieci

Koronawirus rozprzestrzenia się w niesamowicie szybkim tempie. Aktualnie na świecie zdiagnozowano już sto kilkadziesiąt tysięcy przypadków zakażonych osób SARS-CoV-2, z czego w Polsce potwierdzono kilkadziesiąt (do południa w piątek - 60). Wiele rzeczy na temat stosunkowo nowego wirusa jeszcze nie wiadomo, dlatego warto na bieżąco zapoznawać się z nowymi informacjami. Jak reagują dziecięce przychodnie zdrowia, kiedy jest podejrzenie choroby u dziecka? Czy konsultacje odbywają się w placówkach, czy telefonicznie? Sprawdziliśmy to.

Koronawirus - ośrodki zdrowia dla dzieci

Aktualne raporty pokazują, że u dzieci odnotowano mniej przypadków wirusa. Nie oznacza to jednak, że nie występują. Najmłodsze dziecko z koronawirusem miało zaledwie 30 dni. Objawy u dzieci wydają się jednak łagodniejsze niż u dorosłych. Skontaktowaliśmy się z polskimi przychodniami zdrowia, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi. Pacjenci na bieżąco przyjmowani są na konsultacje lekarskie. Jeżeli chodzi o dzieci zdrowe wizyty są przekładane na inne terminy. Zgodnie z wytycznymi GIS podstawową formą udzielania świadczeń przez lekarzy ma być teleporada. Na stronie NFZ można znaleźć listę placówek udzielających teleporad.

W przypadku gorączki, duszności i kaszlu NFZ radzi dzwonić pod numer: 800 190 590. Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.

 Dzięki teleporadom pacjenci z podejrzeniem koronawirusa nie muszą przychodzić do przychodni. Mogą skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką telefonicznie, bez wychodzenia z domu.- podkreśla Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Każdemu pacjentowi, który chce zapisać się na wizytę do lekarz, najpierw udziela się teleporady. Tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne, pacjent zostaje umówiony na wizytę do lekarza.

Jak reagują placówki

Jak to wygląda w przychodni grupy LUXMED? Wyjaśnia doktor Monika Tomaszewska: - Zwiększyliśmy rolę kanałów telemedycznych, polecając pacjentom częstsze korzystanie z kanałów zdalnych (np. czatu z lekarzem - tekstowego, głosowego lub wideo), aby wstępnie zweryfikować dolegliwości, mogące świadczyć o zarażeniu koronawirusem.

Grupa LUXMED uruchomiła dodatkowe działania zapobiegawcze i wdrożyła nowe rozwiązania organizacyjne na wypadek wykrycia infekcji u pacjenta. Powołano specjalny zespół, który na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji epidemiologicznej.

- Nasze procedury postępowania zostały opracowane zgodnie z zaleceniami GIS i Ministerstwa Zdrowia. Wdrożyliśmy też procedury z podwyższonym poziomem zabezpieczeń antyseptycznych. Priorytetowo traktujemy zapewnienie odpowiedniej komunikacji i wiedzy o zasadach postępowania dla pacjentów i pracowników, prowadząc szeroko zakrojoną kampanią informacyjną - dodaje doktor Monika Tomaszewska.

Grupa LUXMED uruchomiła specjalną infolinię dla osób z podejrzeniami objaw koronawirusa, z której mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Polski. Jeśli osoba z podejrzeniem trafi do placówki medycznej, ośrodki zdrowia mają przygotowane stosowne procedury postępowania.

Koronawirus - zdrowe dzieci

10 marca 2020 roku, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, oraz konsultant krajowa w dziedzinie pediatrii, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, opublikowały wspólne stanowisko dotyczące opieki nad dziećmi zdrowymi w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej w czasie zagrożenia epidemicznego zakażeniami SARS-CoV-2. Brzmi ono:

Mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra zdrowia zalecające ograniczenie ruchu pacjentów w placówkach ochrony zdrowia, poprzez m.in. realizację teleporad oraz przesunięcie w czasie wizyt, które nie są niezbędne w najbliższym czasie, a jednocześnie uwzględniając, jak duże znaczenie w profilaktyce chorób infekcyjnych mają szczepienia, zalecamy: odroczenie bilansów dzieci zdrowych do 30 kwietnia i utrzymanie bieżącej realizacji szczepień obowiązkowych i zalecanych, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Szczepienia są najskuteczniejszą profilaktyką chorób zakaźnych.

Dodano: "Pragniemy zwrócić uwagę kierującym placówkami, na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oczekującym na szczepienie i pozostającym w placówce po szczepieniu, w terminie przeznaczonym na wykonywanie szczepień nie należy realizować wizyt innych pacjentów (rozdział czasowy), chyba, że jest możliwość pełnego oddzielenia poradni dzieci zdrowych od części, gdzie przyjmowani są chorzy. Niedopuszczalne jest przebywanie oczekujących na szczepienie/po szczepieniu z innymi pacjentami we wspólnej poczekalni. Zwracamy również uwagę na przeprowadzenie prawidłowej kwalifikacji do szczepień, uwzględniającej wywiad i badanie przedmiotowe."

Więcej o: