Żłobek lub przedszkole zamknięto przez koronawirusa? Zobacz, czy przysługuje ci zasiłek opiekuńczy

Koronawirus wciąż jest tematem wielu dyskusji. Rodzice zastanawiają się, co zrobią, gdy z powodu koronawirusa 2019-nCoVo zostaną zamknięte placówki, do których chodzą ich dzieci - będą musieli wykorzystać urlop wypoczynkowy, a może mają inne możliwości?

Koronawirus a szkoła

Jak przyznają przedstawiciele resortu zdrowia, to, że koronawirus dotrze do Polski jest kwestią czasu. Niektóre szkoły poprosiły rodziców, aby zostawiły dzieci powracające z zagranicznych wyjazdów w domach. GIS uspokaja, że nie ma podstaw do kwarantanny, a w szkołach uczniom przypomina się, jak skutecznie myć ręce. Co, gdy decyzje zostaną podjęte, a placówki do których chodzą nasze dzieci zamknięte?

Zamknięcie żłobka, szkoły lub przedszkola - zasiłek opiekuńczy na dziecko

W związku z koronawirusem, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że w razie nieprzewidzianego (czyli jeśli dowiedzieliśmy się o tym w terminie nie dłuższym niż siedem dni) zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły możemy skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko. Rodzice często kojarzą go z czasem, kiedy dziecko choruje, ale warto pamiętać, że w określonych sytuacjach przysługuje on także, gdy opiekujemy się zdrowym dzieckiem.

Komu i kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Z zasiłku możemy skorzystać, jeśli jesteśmy objęci ubezpieczeniem chorobowym w ZUS (m.in. gdy jesteśmy pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę, członkami rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych czy wykonujemy pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia).

Ze świadczenia możemy skorzystać, gdy jesteśmy zwolnieni od wykonywania pracy, ponieważ opiekujemy się:

 • dzieckiem, które nie skończyło ośmiu lat i nastąpiła jedna z sytuacji, która uniemożliwia opiekę osoby lub placówki, która sprawuje ją na co dzień (np. niezapowiedziane zamknięcie żłobka czy choroba niani, z którą zawarliśmy umowę uaktywniającą),
 • dzieckiem niepełnosprawnym, które nie skończyło 18 lat, a osoba, która sprawuje na co dzień nad nim opiekę nie może się nim zajmować,
 • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat,
 • chorym dzieckiem,
 • innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Na stronie ministerstwa przypomniano, że, jeśli chcemy skorzystać ze świadczenia, gdy nasze dziecko nie chodzi do żłobka, przedszkola czy szkoły, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 1. zamknięcie placówki było nieprzewidziane, czyli dowiedzieliśmy się o tym w terminie nie dłuższym niż siedem dni przed zamknięciem placówki,
 2. nie ma innego członka rodziny, który może zapewnić opiekę dziecku,
 3. nie został wykorzystany limit 60 dni zasiłku opiekuńczego, jaki przysługuje w roku kalendarzowym.

Pamiętajmy, że 60 dni to maksymalny okres pobierania zasiłku opiekuńczego nad wszystkimi dziećmi i innymi członkami rodziny, którzy wymagają opieki. Jest on niezależny od liczby osób, które są uprawnione do jego otrzymywania. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku, wypłacany jest za każdy dzień, kiedy sprawujemy opiekę nad dzieckiem, również te ustawowo wolne od pracy.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko - dokumenty

Jeśli placówka, do którego chodzi nasze dziecko zostanie zamknięta, a my będziemy chcieli skorzystać z zasiłku opiekuńczego, u płatnika składek musimy złożyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły,
 • wniosek o zasiłek na druku Z-15a.

Szczegółowe informacje o zasiłku opiekuńczym znajdziecie na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj znajdziecie informacje o dokumentach, które należy dostarczyć.

Zobacz wideo Na jakie finansowe wsparcie od państwa mogą liczyć rodzice? To m.in. becikowe, zasiłek rodzinny i ulgi podatkowe. Jednak to nie koniec tej listy.

Koronawirus a wydłużony zasiłek opiekuńczy

W ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zapisano, że rodzice sprawujący opiekę nad dzieckiem w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły uzyskają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Ma on wynosić nie więcej niż 14 dni i nie wliczać się do 60 dni, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Nie tylko zwolnienie na dziecko

Rodzice, którzy nie chcą lub nie mogą iść na L4, mogą skorzystać także z innych możliwości opieki. To:

 • urlop wypoczynkowy lub urlop bezpłatny (możemy także skorzystać z czterech dni urlopu na żądanie, jednak pamiętajmy, że wymiar ten wlicza się do urlopu wypoczynkowego),
 • urlop na dziecko, który przysługuje w wymiarze dwóch dni lub 16 godzin, przysługuje na dziecko do lat 14,
 • urlop wychowawczy, który możemy wykorzystać najpóźniej do końca roku kalendarzowego w roku, w którym dziecko, na które przysługuje nam urlop, kończy sześć lat. Jego wymiar to maksymalnie 36 miesięcy. W czasie urlopu nie dostajemy wypłaty, przysługuje nam zasiłek wychowawczy.

Innym rozwiązaniem jest praca zdalna lub poproszenie o pomoc bliskich. Możemy także zatrudnić opiekunkę.

Więcej o: