1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zespół Aspergera - co powinien wiedzieć rodzic?

Czym jest tajemniczy zespół Aspergera, jakie są jego objawy, kiedy rodzice powinni zastanowić się nad wizytą u profesjonalisty? Pytamy specjalistów pracujących z osobami cierpiącymi na zespół Aspergera.
Zespół Aspergera jest potocznie określany jako łagodna odmiana autyzmu. Rzeczywiście jest to zaburzenie rozwojowe ze spektrum autyzmu i zalicza się do kategorii Rozległych (Całościowych) Zaburzeń Rozwoju (z ang. PDD- Pervasive Developmental Disorders). Zespół Aspergera najczęściej dotyka chłopców, a do międzynarodowych systemów klasyfikacji (ICD 10 oraz DSM IV) został zaliczony w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, jest więc diagnozowany od stosunkowo krótkiego czasu.

 • Zespołu Aspergera nie należy utożsamiać z autyzmem
 • Zespół Aspergera to zaburzenie rozwojowe ze spektrum autyzmu, ale nie jest tożsame z autyzmem
 • Dziecko z zespołem Aspergera nie nawiązuje spontanicznych relacji, ma problemy z podtrzymywaniem kontaktu


Zespół Aspergera a autyzm

Osoby cierpiące na zespół Aspergera mają upośledzone umiejętności społeczne: jest im trudno nawiązywać znajomości, reagują nieadekwatnie do sytuacji towarzyskiej itd. Poza tym, mimo braku upośledzenia umysłowego, są mało elastyczne w myśleniu i mają bardzo sprecyzowane, obsesyjne zainteresowania. Dorosłych cierpiących na Aspergera opisuje się często jako ekscentryków. Zespół Aspergera jest często utożsamiany z autyzmem, jednak różnice są wyraźne, a osobom z Aspergerem jest łatwiej funkcjonować w świecie zewnętrznym.

- Najistotniejszą różnicą definiującą osoby z rozpoznaniem Aspergera jest to, iż w dzieciństwie nie wykazują opóźnienia w obszarze rozwoju mowy, swobodnie posługując się językiem mówionym - choć może być on nietypowy, a nawet dziwaczny. Wykazują też poziom inteligencji mieszczący się w granicach normy - mówi Joanna Borczyk, oligofrenopedagog z Centrum Terapii PROMITIS.

Różnice dotyczą także czasu diagnozowania zaburzenia. Mimo że zespół Aspergera można rozpoznać już we wczesnym dzieciństwie, diagnozę wykonuje się zazwyczaj później niż w przypadku autyzmu: najczęściej w późnym dzieciństwie, a nawet w wieku dorosłym. Joanna Malisz, pedagog specjalny z PROMITIS, mówi, że do poradni zgłaszają się ludzie w różnym wieku: - We wczesnym rozwoju zespół Aspergera przejawia łagodniejsze objawy, trudniejsze do zaobserwowania - tłumaczy pedagog. - Natomiast autyzm można w pełni zdiagnozować we wczesnym dzieciństwie, gdyż ujawnia znacznie wyraźniejsze i dotkliwsze objawy zaburzeń w rozwoju dziecka.Zespół Aspergera: objawy

Do specjalistów najczęściej zgłaszają się rodzice, którzy obserwują u swoich dzieci zaburzenia w kontaktach społecznych. Na czym polegają te trudności? - Dziecko z zespołem Aspergera nie nawiązuje spontanicznie relacji, wręcz nie szuka kontaktu z drugim człowiekiem - wyjaśnia Joanna Borczyk. - Nawet jeśli uda mu się zainicjować kontakt, ma trudności, aby go podtrzymać. Nieodpowiednio odczytuje sygnały niewerbalne (m.in. mowę ciała, mimikę) wysyłane przez inne osoby. Maluch z zespołem Aspergera nie chce bawić się w grupie, ponieważ dużą trudność sprawia mu dostosowanie się do obowiązujących reguł oraz zmieniającej się sytuacji (brakuje przewidywalnego schematu). Takie dziecko tworzy relacje w oparciu o własne zasady, np. mówi, kiedy ma na to ochotę, a nie wtedy, gdy powinno adekwatnie odpowiedzieć na zadane pytanie.

W przypadku zespołu Aspergera charakterystyczny jest także język, którego dziecko używa, często nieadekwatny do wieku, naszpikowany specjalistycznym słownictwem ze spektrum zainteresowań dziecka. - Niepokój rodziców powinien wzbudzić np. czterolatek używający skomplikowanych, rozbudowanych wyrażeń, w których słownictwo jest bardzo formalne, nadmiernie poprawne, a ton wypowiedzi monotonny - tłumaczy Joanna Malisz. - Niepokojące mogą być także ograniczenia funkcji języka. Dzieci z zespołem Aspergera dosłownie odbierają znaczenia pewnych słów, nie rozumieją żartów, ironii, przenośni.

Zainteresowania dziecka z zespołem Aspergera mają wybiórczy, obsesyjny charakter. Pedagodzy z Centrum Terapii PROMITIS mówią, że pasja dziecka staje się przedmiotem wszystkich rozmów, a zabawy w większości skupiają się wokół tej jednej, wybranej dziedziny. Sfery zainteresowań mogą być różne: od kosmosu i medycyny przez dinozaury, zespoły muzyczne do filmów czy zwierząt. Nierzadko w przypadku zespołu Aspergera mamy do czynienia nie tylko z brakiem zrozumienia relacji społecznych, ale także z problemami w kontakcie z otoczeniem wynikającymi z zaburzeń w zakresie integracji bodźców sensorycznych. - Rodzice często zgłaszają się zaniepokojeni nieodpowiednim odbieraniem informacji ze świata za pomocą zmysłów np. dzieci są nadwrażliwe lub podwrażliwe na światło, dźwięk, dotyk, zapach, smak - wyjaśnia Joanna Borczyk.

Zespół Aspergera: terapia i jej efekty

Terapia dziecka cierpiącego na zespół Aspergera musi być poprzedzona szczegółową diagnozą i powinna być dostosowana do jego potrzeb i możliwości. Taka terapia jest wielokierunkowa, a jej podstawowym elementem jest praca nad rozwojem umiejętności społecznych. - Kształtujemy kompetencje komunikacyjne: zawieranie znajomości, inicjowanie rozmowy, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, dyskutowanie, reagowanie na krytykę - opowiada Joanna Malisz. - Istotne jest, aby dziecko z zespołem Aspergera uczyło się rozpoznawania zachowań i intencji innych osób, przestrzegania norm i zasad, by miało szansę zdobywać wiedzę o innych i o sobie samym.

Zaburzenia w kontaktach społecznych znacznie utrudniają dziecku z zespołem Aspergera funkcjonowanie w grupach rówieśniczych i w środowisku szkolnym, dlatego ćwiczenie prawidłowych zachowań społecznych jest bardzo istotne. Praca z dzieckiem ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera obejmuje również zaburzenia integracji sensorycznej, czyli nadwrażliwości lub podwrażliwości zmysłowej. - Z naszych doświadczeń wynika, że dzięki wyspecjalizowanej terapii wyrównywane są deficyty w zaburzonych sferach - zapewnia Joanna Borczyk. Dorosłe osoby z zespołem Aspergera mogą dzięki terapii z powodzeniem funkcjonować w społeczeństwie i osiągnąć spełnienie w życiu rodzinnym i zawodowym.

Moda na Aspergera?

W ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania zespołem Aspergera. Według pedagogów z PROMITIS jest to związane z szerszym dostępem rodziców do wiedzy na temat zaburzeń rozwojowych. Wzrasta liczba specjalistów i pojawia się coraz więcej publikacji na temat zespołu Aspergera, dzięki czemu świadomość społeczna jest większa. To ważne, bo szybka reakcja rodziców i specjalistów pozwala na wcześniejszą interwencję i udzielenie dziecku odpowiedniej pomocy. - W przypadku spektrum autyzmu jest to niezwykle istotne - im wcześniejsza terapia, tym lepsze efekty, co w przyszłości przekłada się na dobre funkcjonowanie w społeczeństwie - przekonują Joanna Borczyk i Joanna Malisz.

konsultacja: mgr Joanna Malisz - pedagog specjalny oraz mgr Joanna Borczyk - oligofrenopedagog, Centrum Terapii PROMITIS

Przeczytaj wyjątkową opowieść o życiu z zespołem Aspergera "Patrz mi w oczy" >>

To także może cię zainteresować: