zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Więcej o:

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

  • Terapia pedagogiczna - cele, efekty i zasady

    pedagogiczna obejmuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i stymulująco-usprawniające, pomoc psychologiczną oraz inne działania specjalistyczne, które wspierają dzieci przejawiające nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Program terapii zajęciowej uwzględnia nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym dziecka

  • Dyskalkulia - czym jest? Jak pomóc dziecku?

    , powinno uczęszczać na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej. Bardzo ważne jest, aby również intensywnie ćwiczyło w domu. Warto robić ćwiczenia, które usprawniają zaburzone w dyskalkulii funkcje. Pomocne mogą być rozsypanki, przestawianki czy wykreślanki liczbowe