wydziedziczenie

Więcej o:

wydziedziczenie

  • Wydziedziczanie - czy nadal to się dzieje? Kiedy?

    Wydziedziczenie a prawo spadkowe Według zasady w prawie polskim spadek dziedziczą spadkobiercy ustawowi według kolejności ustalonej w kodeksie cywilnym. Jeżeli wolą spadkodawcy jest przekazanie spadku innym osobom niż tym wynikającym z ustawy, powinien on sporządzić testament, w którym wskaże osobę

  • Darowizna a spadek: czy powinniśmy spisać testament?

    poprzedniego, lecz dobrze jest to zrobić by nie wkradło się zamieszanie co do tego, który i w jakim zakresie obowiązuje. Bowiem jeśli zakresy testamentów nie będą się pokrywać to nie będzie obowiązywał tylko nowszy, ale oba, w tym poprzedni w zakresie w jakim danych kwestii nowy nie dotyczy. Wydziedziczenie