władza rodzicielska

Więcej o:

władza rodzicielska

 • Czy sąd może odmówić rozwodu? Władza rodzicielska po rozwodzie

  . Bowiem orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Zaniechanie tego może nastąpić na zgodne żądanie małżonków. Co w takiej sytuacji? W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Władza rodzicielska nad małoletnimi Kluczowe

 • Rozwód a opieka nad dzieckiem

  wychowawcze. Dokument ten powinien określać ich prawa i obowiązki wobec dziecka oraz sposób sprawowania przez nich władzy rodzicielskiej, tj.: w jaki sposób będą się dzielić opieką nad dzieckiem w poszczególnych okresach roku, zasady kontaktowania się przez nich z dzieckiem, sposób podejmowania istotnych

 • Pozbawienie praw rodzicielskich: kiedy, przesłanki, wniosek

  Pozbawienie praw rodzicielskich: przesłanki Przepisy wskazują, że władza rodzicielska może zostać odebrana jeżeli: istnieje trwała przeszkoda w jej wykonywaniu, rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej, rodzice dopuszczają się rażących zaniedbań obowiązków względem dziecka, długotrwale utrzymują

 • 500 plus a rozwód. Sąd nie przyznał ojcu świadczenia. Dlaczego?

  500 plus a rozwód. Do kogo trafią pieniądze? 500 plus przysługuje więc tylko tym rodzicom, którzy sprawują władze rodzicielską. Koniecznym warunkiem jest wspólne mieszkanie, opieka nad dzieckiem i pokrywanie wszelkich wydatków związanych z wychowaniem i utrzymaniem dziecka. Pełną treść wyroku można

 • 64-latka urodziła bliźnięta. Sąd odebrał jej prawa rodzicielskie

  przy tym żadnych relacji rodzinnych i nie współpracując ze służbami socjalnymi. Jak głosiło uzasadnienie wyroku: cechy charakteru matki w sposób znaczący wpływały na rozwój psychologiczny małoletnich. Za dwa lata 64-latka będzie mogła znów ubiegać się o przyznanie władzy rodzicielskiej. Jednak, jak zaznaczył sędzia, w