Słaby wynik na maturze i co dalej? Uczniowie mają na to aż 6 miesięcy

Maturzystom zależy na jak najlepszych wynikach z egzaminu dojrzałości, bo wiedzą, że nawet jeden punkt może zaważyć na tym, czy dostaną się na wymarzone studia. Zgodnie z prawem, każdy wynik można zakwestionować i prosić o obiektywne sprawdzenie. Gdy pojawiają się wątpliwości, można więc skorzystać ze ścieżki odwoławczej.

Warunkiem uzyskania świadectwa dojrzałości jest przystąpienie do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego (bez wskazywania poziomu) oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (zdawanych na poziomie podstawowym). Ponadto uczeń musi uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej oraz w części pisemnej, oraz przystąpić do przynajmniej jednego egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Wyniki matury są niezwykle ważne dla uczniów. Gdy każdy punkt liczy się przy rekrutacji nas studia, wielu uczniów chce i planuje dokładnie przyjrzeć się ocenie, jaka widnieje na dokumencie. Niektórzy walczą choćby o jeden punkt, bo wiedzą, że może to zaważyć na ich korzyść w procesie rekrutacji do wybranej uczelni.

Zobacz wideo Czy matura to rzeczywiście bzdura? Spytaliśmy gwiazdy i polityków

Jak odwołać się od wyniku z matury? Podanie o wgląd w pracę

Jeśli uczeń podejrzewa, że matura mogła pójść mu lepiej, powinien wystąpić z wnioskiem o umożliwienie wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy. W tym celu należy w ciągu sześciu miesięcy od poznania wyników matury złożyć wniosek do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej poprzez platformę ZIU. Musi on zawierać takie dane jak:

  • imię, nazwisko i PESEL ucznia,
  • dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu),
  • przedmiot i poziom egzaminu, do którego chcemy mieć wgląd.

Potem należy poczekać na wyznaczenie daty i miejsca wglądu w egzamin. Warto wiedzieć, że wówczas wolno nie tylko zapoznać się z kryteriami oceniania zadań, ale także robić notatki czy zdjęcia pracy. Jeśli wtedy zauważymy, że punkty zostały źle policzone bądź błędnie oceniono któreś zadania, można wówczas wnioskować o weryfikację liczby punktów. Zostanie ona przeprowadzona w ciągu tygodnia, a wyniki owej weryfikacji są przekazywane po dwóch tygodniach. Jeśli pojawiają się nieścisłości, egzaminator ponownie sprawdzi pracę. 

Odwołanie od matury 2024. Co jeśli CKE pozytywnie rozpatrzy zażalenie?

Jeśli odwołanie zostanie uwzględnione, to maturzysta otrzyma nowe świadectwo, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie. Po złożeniu odwołania, wyniki matury są ponownie sprawdzane i mogą zostać podwyższone lub pozostać bez zmian po weryfikacji.

Niestety, ale odwołanie od wyniku matury i rekrutacja na uczelniach często ze sobą koliduje. Wiele uczelni prywatnych, wychodząc naprzeciw potrzebom maturzystów, którzy nie chcą zrezygnować z możliwości odwołania, umożliwia uczniom rekrutację jeszcze we wrześniu. W przypadku uczelni publicznych może nie być łatwo dostać się na studia w drugim terminie.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.