Rodzice składają wniosek i otrzymują 1500 zł. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie na rok szkolny 2024/25!

Edukacja w Polsce jest bezpłatna, jednak każdy rodzic i opiekun doskonale wie, że w rzeczywistości każdy rok szkolny to niemałe koszty. Czy wiesz, że możesz uzyskać 1500 zł wsparcia na ucznia w roku szkolnym 2024/25? Polski system oferuje różne formy dofinansowania dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku szkolnym. Dowiedz się, jakie świadczenia są dostępne i jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać.

Niektóre dofinansowania są bezwarunkowe, przy innych trzeba jednak spełnić konkretne wymagania. Jak ubiegać się o dodatek finansowy na rok szkolny 2024/25? O tych kwestiach rodzice i opiekunowie muszą pamiętać, jeśli chcą ubiegać się o wsparcie ze strony państwa.

Zobacz wideo

1500 zł wsparcia na ucznia w roku szkolnym 2024/25. Co trzeba zrobić, aby je uzyskać?

Polski system umożliwia rodzicom i opiekunom dzieci w wieku szkolnym korzystanie z programów mających na celu wsparcie finansowe w czasie roku szkolnego. Istnieje kilka świadczeń, które w mniejszym lub większym stopniu pomagają w utrzymaniu swoich podopiecznych. Ubiegać się o niektóre dodatki mogą jedynie osoby spełniające konkretne wymogi. 

Przykładowo rodzice i prawni opiekunowie mogą liczyć na dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł jednorazowo) oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego (samodzielnego) wychowywania dziecka (193 zł miesięcznie, ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci). W przypadku obu tych świadczeń należy spełniać kryterium dochodowe. W 2024 r. kwota dochodu na członka rodziny, która nie może zostać przekroczona to 674 zł lub 764 zł na osobę dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością. 

Dodatkowa pomoc przysługuje także w sytuacji, gdy dziecko podejmuje naukę w szkole poza miejscem zamieszkania. Jeśli rodzice mają prawo do zasiłku rodzinnego i spełniają kryterium dochodowe, to mogą się ubiegać o dodatek przysługujący przez 10 miesięcy w roku od września do czerwca. Świadczenie to może wynosić 113 zł miesięcznie w przypadku zamieszkania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła, albo 69 zł miesięcznie w przypadku dojazdu do szkoły w innym mieście.

Te dofinansowania przysługują każdemu uczniowi. Trzeba tylko pamiętać o wniosku

Oprócz powyższych świadczeń obowiązują również te, przy których nie trzeba spełniać żadnych warunków. Są one bowiem przyznawane niezależnie od wysokości dochodów, po wcześniejszym złożeniu wniosku. Mowa tu o świadczeniu wychowawczym 800 plus oraz o programie Dobry Start, w ramach którego można liczyć na 300 zł dofinansowania na początku każdego roku szkolnego. Jednorazowe wsparcie przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, aż do 20 roku życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnością - do 24 roku życia). Uzyskanie wszystkich powyższych świadczeń pozwoli rozpocząć nowy rok szkolny ze wsparciem w kwocie ok. 1500 zł.

Czy państwo powinno bardziej wspierać uczniów w roku szkolnym?
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.