Chcesz wypisać dziecko z lekcji religii w trakcie roku szkolnego? Musisz wypełnić wypełnić oświadczenie [WZÓR]

Nie wszyscy rodzice życzą sobie, aby ich dziecko uczestniczyło w lekcjach religii w szkole. Bez względu na powód, mogą oni w dowolnym momencie wypisać je z tych zajęć. Wystarczy wystosować odpowiednie oświadczenie i dostarczyć je do placówki, do której uczęszcza syn czy córka. Jakie informacje powinny się znaleźć w oficjalnym piśmie?

Religia nie jest przedmiotem obowiązkowym w szkole, a fakultatywnym. Oznacza to, że udział w niej jest całkowicie dobrowolny i nie może zostać wymuszony na uczniach. Z lekcji religii bardzo łatwo się wypisać. Jeśli rodzice lub opiekunowie prawni od samego początku sprzeciwiają się udziałowi dziecka w zajęciach, jedyne co muszą zrobić, to wystosować na początku roku szkolnego odpowiednie oświadczenie.

Zobacz wideo Joanna Scheuring-Wielgus: religia powinna być poza szkołą, niezależnie do tego jak wygląda to w innych krajach UE

Czy można wypisać dziecko z lekcji religii w ciągu roku szkolnego?

Religia zwykle jest uwzględniana w planie lekcji bez pytania rodziców o chęć uczestniczenia ich dziecka w tym przedmiocie. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wypisać syna czy córkę w jakimkolwiek momencie roku szkolnego. Dziecko może być bez przeszkód wypisane z religii i nie może być przez to dyskryminowane. Rodzice, którzy nie chcą, aby ich pociecha chodziła na te zajęcia, muszą jedynie wypełnić i dostarczyć oświadczenie o rezygnacji. Co więcej, taki dokument może też samodzielnie przedłożyć pełnoletni uczeń. 

Jakie informacje powinny się znaleźć w oświadczeniu?

Oświadczenie o rezygnacji w udziale w lekcjach religii jest oficjalnym dokumentem. Wymagane jest więc zamieszczenie w nich pewnych informacji, które nadadzą mu mocy sprawczej. W piśmie koniecznie muszą znaleźć się następujące dane:

  • imię i nazwisko rodziców lub opiekunów prawnych bądź pełnoletniej osoby uczącej się,
  • dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail) rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniej osoby uczącej się,
  • nazwa pełnionej funkcji oraz imię i nazwisko osoby decyzyjnej (np. dyrektora szkoły),
  • nazwa i adres placówki szkolnej,
  • miejscowość i data podpisania,
  • czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniej osoby uczącej się,
  • tytuł pisma,
  • treść pisma (np. odwołanie się do § 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach).

Co dziecko robi podczas wolnego "okienka"?

Plany lekcji często konstruowane są tak, że religia wypada na początku lub na końcu zajęć. W takim przypadku uczeń zwyczajnie przychodzi później do szkoły lub opuszcza ją wcześniej. W drugim wariancie warto także przedłożyć zezwolenie na samodzielny powrót dziecka do domu lub upoważnienie o odebraniu go przed osobę inną niż rodzic bądź opiekun prawny, jeśli ten akurat nie jest w stanie tego zrobić osobiście.

W przypadku gdy lekcja religii umieszczona została pomiędzy innymi zajęciami, dziecko może ten czas spędzić w świetlicy szkolnej lub na innych zajęciach, zorganizowanych przez szkołę. Zamiast na religię, uczniowie mogą również uczęszczać na zajęcia z etyki. Więcej podobnych tematów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Więcej o: