Słówka na maturę podstawową z angielskiego - zapamiętaj je, a zdasz ze świetnym wynikiem [LISTA]

Do matury 2024 jeszcze daleko, ale słówka na maturę podstawową z angielskiego warto zacząć powtarzać już teraz, bo systematyczna nauka słownictwa to klucz do sukcesu. Na egzaminie wymagane są nie tylko umiejętności gramatyczne i rozumienie tekstu, ale też właśnie bogate słownictwo. Odpowiednie użycie słów i zwrotów może znacząco podnieść jakość twoich odpowiedzi i zapewnić ci pewność siebie w trakcie egzaminu dojrzałości, a przede wszystkim - wysoki wynik.

Znajomość słówek na maturze podstawowej z języka angielskiego jest absolutnie kluczowa. Aby maturzyści mogli podejść do egzaminu z pewnością siebie, powinni poświęcić czas i nieco wysiłku na naukę podstawowego słownictwa i zwrotów. Oto zestawienie słówek i wyrażeń, które mogą okazać się bardzo przydatne nie tylko podczas matury w 2024 roku, ale też w codziennej komunikacji z innymi osobami.

Zobacz wideo Jakie są problemy polskiej edukacji? "Każdy musi iść na korki" [SONDA]

Słówka na maturę z angielskiego - niezbędnik każdego maturzysty

Powitania i wprowadzenie:

 • Hi there! - Cześć!
 • How are you doing? - Jak się masz?
 • Nice to meet you - Miło mi cię poznać
 • Let me introduce myself - Pozwól, że się przedstawię

Wyrażanie zgody i różnicy zdań:

 • I agree with you - Zgadzam się z tobą
 • I disagree - Nie zgadzam się
 • I can't agree with that - Nie mogę się z tym zgodzić
 • I see your point, but... - Rozumiem twój punkt widzenia, ale...
 • I'm afraid I can't agree - Obawiam się, że nie mogę się zgodzić
 • That's not how I see it - Nie widzę tego w ten sposób

Wyrażanie opinii:

 • From my perspective - Z mojej perspektywy
 • From my point of view... - Z mojego punktu widzenia...
 • As far as I'm concerned - Jeśli o mnie chodzi
 • Personally, I think that - Osobiście sądzę, że
 • I strongly believe that... - Stanowczo wierzę, że...
 • It seems to me that... - Wydaje mi się, że...

Opisywanie trendów i statystyk:

 • The data indicates that - Dane wskazują, że
 • The data illustrates that... - Dane ilustrują, że...
 • There has been a gradual increase - Nastąpił stopniowy wzrost
 • The percentage has risen significantly - Odsetek znacząco wzrósł
 • The graph shows a sharp decline in... - Wykres pokazuje gwałtowny spadek w...

Podsumowywanie i zakończenie:

 • To sum up - Podsumowując
 • All things considered - Biorąc wszystko pod uwagę
 • In conclusion - Na zakończenie
 • To wrap it up - Podsumowując
 • To conclude... - Podsumowując...
 • All things considered... - Biorąc wszystko pod uwagę...
 • In a nutshell... - W skrócie...
 • Taking everything into account... - Biorąc wszystko pod uwagę...
 • To sum up - Podsumowując

Najważniejsze słówka na maturę z angielskiego - zapamiętaj je, a wyniki będą wysokie

Egzamin maturalny z języka angielskiego to naprawdę kamień milowy w twojej edukacji. Abyś mógł z powodzeniem sprostać temu wyzwaniu, musisz znać następujące zwroty.

Zwroty wprowadzające:

 • Firstly, let's consider... - Po pierwsze, rozważmy...
 • It is well-known that... - Jest powszechnie wiadomo, że...
 • In recent years... - W ostatnich latach...
 • Nowadays... - W dzisiejszych czasach...

Zalety i wady:

 • one of the main advantages is... - kedną z głównych zalet jest...
 • on the other hand... - z drugiej strony...
 • a major drawback is... - główną wadą jest...
 • despite the benefits... - pomimo korzyści...

Porównania:

 • isimilarly... - podobnie...
 • In contrast to... - w przeciwieństwie do...
 • likewise... - podobnie również...
 • whereas... - natomiast...

Najczęstsze słówka na maturze z angielskiego - te słowa trzeba znać

Przygotowując się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego, warto skoncentrować się na nauce najczęściej występujących słówek. Te kluczowe wyrazy pomogą w lepszym zrozumieniu tekstu oraz skutecznym wyrażaniu myśli w trakcie pisemnych i ustnych zadań. Pamiętaj, że znajomość tych słówek może znacznie podnieść Twoje szanse na osiągnięcie sukcesu na egzaminie.

Czasownik "to be" w różnych formach:

 • am - jestem
 • is - jest
 • are - są
 • was - byłem/byłam
 • were - byliśmy/byłyśmy

Opisujące wyrażenia:

 • very - bardzo
 • quite - dość
 • extremely - nadzwyczaj
 • absolutely - zupełnie
 • incredibly - niewiarygodnie

Opisujące przymiotniki:

 • important - ważny
 • necessary - konieczny
 • different - inny
 • similar - podobny

Przyimki:

 • on - na (np. on the table - na stole)
 • in - w (np. in the room - w pokoju)
 • at - w (np. at the concert - na koncercie)
 • by - przez (np. by car - samochodem)
 • with - z (np. with friends - z przyjaciółmi)

Wyrażenia związane z czasem:

 • now - reraz
 • then - potem
 • today - dziś
 • yesterday - wczoraj
 • tomorrow - jutro

Przymiotniki charakteryzujące:

 • friendly - przyjacielski
 • confident - pewny siebie, przekonany
 • creative - kreatywny
 • patient - cierpliwy
 • responsible - odpowiedzialny

Czasowniki modalne:

 • can - móc, umieć
 • could - mógłbyś, umiałbyś
 • must - musieć
 • should - powinno się
 • would - byłoby

Słówka związane z edukacją:

 • learn - uczyć się
 • study - studiować, uczyć się
 • teacher - nauczyciel
 • student - uczeń, student
 • school - szkoła

Słówka na maturę z angielskiego - pisemna forma wyrażania myśli

W trakcie pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego umiejętność posługiwania się różnorodnym słownictwem jest kluczowa dla skutecznego wyrażania swoich myśli.

Zwroty wprowadzające:

 • additionally - dodatkowo
 • moreover - ponadto
 • furthermore - co więcej
 • however - jednakże
 • on the other hand - z drugiej strony

Dawanie przykładów:

 • for instance - na przykład
 • as an example - jako przykład
 • to illustrate - dla zilustrowania
 • such as - takie jak
Więcej o: