Słówka na maturę rozszerzoną z angielskiego, które warto znać, aby zabłysnąć na egzaminie dojrzałości

Słówka na maturę rozszerzoną z angielskiego to tylko część materiału, którą należy opanować. Przygotowując się do matury rozszerzonej z języka angielskiego, niezwykle istotne jest operowanie bogatym i zróżnicowanym słownictwem. Ten artykuł zapewni Ci przegląd kluczowych terminów i wyrażeń, które mogą okazać się niezastąpione podczas egzaminu.

Słówka angielski: matura rozszerzona. Bogate słownictwo to klucz do osiągnięcia wysokiego wyniku

Słówka na maturę rozszerzoną z angielskiego pozwolą Ci osiągnąć imponujący wynik. Niezależnie od tego, czy jesteś już doświadczonym uczniem, czy dopiero zaczynasz przygodę z tym językiem, opanowanie odpowiedniego słownictwa może być decydującym czynnikiem sukcesu.

Wzbogacić słownictwo idiomami i zwrotami:

 • Piece of cake - łatwizna
 • Hit the books - uczyć się intensywnie
 • Bite the bullet - stawić czoło trudnościom

Specjalistyczne terminy:

 • Hypothesis - hipoteza
 • Inflation - inflacja
 • Photosynthesis - fotosynteza
 • Gravity - grawitacja

Literatura i kultura:

 • Foreshadowing - zapowiedź wydarzeń w tekście
 • Pop culture - kultura popularna
 • Allegory - alegoria
 • Cultural diversity - różnorodność kulturowa

Słownictwo argumentacyjne:

 • Conversely - odwrotnie, z drugiej strony
 • Persuasive - przekonujący
 • Counterargument - kontrargument
 • Claim - twierdzenie

Synonimy i antonimy:

 • Furious - rozjuszony, wściekły (synonim: enraged)
 • Generous - hojny (antonim: stingy)
 • Eager - chętny (synonim: enthusiastic)
 • Relevant - istotny (synonim: pertinent)

Pamiętaj, że kluczem do skutecznego opanowania tych słówek jest ich regularne powtarzanie i praktykowanie. Możesz tworzyć zdania przy użyciu tych słówek, pisać teksty lub notatki, w których je wykorzystasz, oraz starać się używać ich w codziennych rozmowach. To pomoże Ci skutecznie zintegrować nowe słownictwo i czuć się pewniej podczas egzaminu.

Zobacz wideo Czy sztuczna inteligencja jest w stanie poradzić sobie z maturą?

Matura rozszerzona angielski: słownictwo przydatne na każdą okazję

Czy przygotowując się do matury rozszerzonej z języka angielskiego, chciałbyś znać słownictwo, które przyda się w różnych sytuacjach? Słówka będą przydatne także w komunikacji na co dzień. Poniżej znajdziesz przykładowe słowa wraz z tłumaczeniem na język polski:

Związane z komunikacją:

 • Convey - przekazywać
 • Express - wyrażać
 • Articulate - klarownie wyrażać
 • Communicate - komunikować się

Opisujące emocje:

 • Ecstatic - zachwycony
 • Baffled - zdziwiony
 • Content - zadowolony
 • Anxious - zaniepokojony

Opisujące wygląd i cechy:

 • Elegant - elegancki
 • Charming - uroczy
 • Resilient - wytrzymały
 • Quirky - dziwaczny

Związane z edukacją:

 • Absorb - przyswajać
 • Comprehend - rozumieć
 • Revise - powtarzać materiał
 • Grasp - pojmować

Związane z opinią i dyskusją:

 • Debate - debatować
 • Contemplate - rozważać
 • Critique - krytykować
 • Endorse - popierać

Opisujące miejsca i podróże:

 • Breathtaking - zapierający dech w piersiach
 • Picturesque - malowniczy
 • Remote - odległy
 • Vibrant - pełen życia

Związane z technologią i nauką:

 • Innovative - innowacyjny
 • Cutting-edge - nowatorski
 • Revolutionize - rewolucjonizować
 • Experiment - eksperymentować

Słownictwo do matury rozszerzonej z angielskiego: zaawansowane słownictwo

W trakcie przygotowań do matury rozszerzonej z języka angielskiego, posiadanie rozbudowanego słownictwa może znacząco podnieść Twój poziom komunikacyjny oraz poprawić wyniki egzaminu.

Precyzyjne przymiotniki opisujące emocje:

 • Exhilarated - rozradowany, podekscytowany
 • Resentful - urażony, pełen urazy
 • Apathetic - apatyczny, obojętny
 • Perplexed - zakłopotany, zmieszany

Słownictwo związane z badaniami i nauką:

 • Hypothesize - postawić hipotezę
 • Empirical - oparty na obserwacji
 • Correlation - korelacja, związek
 • Paradigm - paradygmat, wzorzec

Słownictwo do opisywania zmian i tendencji:

 • Fluctuate - wahać się, oscylować
 • Soar - gwałtownie wzrosnąć
 • Plummet - gwałtownie spadać
 • Stagnate - stać w miejscu, nie rosnąć

Słownictwo związane z globalnymi kwestiami:

 • Sustainable development - zrównoważony rozwój
 • Climate crisis - kryzys klimatyczny
 • Cultural assimilation - asymilacja kulturowa
 • Gender equality - równość płci

Słownictwo do opisywania charakteru i zachowań:

 • Meticulous - skrupulatny, drobiazgowy
 • Ardent - żarliwy, gorliwy
 • Volatile - zmienny, niestabilny
 • Adroit - zręczny, sprawny

Słówka na maturę z angielskiego rozszerzonego. Przydatne słownictwo, które warto znać

Podczas przygotowań do matury rozszerzonej z języka angielskiego, opanowanie różnorodnego słownictwa stanowi kluczowy element osiągnięcia sukcesu. Posiadanie rozbudowanego zestawu słów i wyrażeń nie tylko pozwala precyzyjnie wyrażać myśli, ale także umożliwia lepszą analizę tekstów i argumentację w pisemnych oraz ustnych odpowiedziach. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do pisania wypracowań, analizowania tekstów czy odpowiadania na pytania, to bogate słownictwo pomoże Ci w pełniejszym wyrażaniu swoich myśli i wrażeń.

Warto również pamiętać, że znajomość słówek to tylko jedna z umiejętności wymaganych na maturze. Analiza tekstów, umiejętność argumentacji, zrozumienie kontekstu kulturowego oraz precyzyjne i spójne wyrażanie myśli to równie ważne elementy. Dlatego w trakcie nauki koncentruj się zarówno na rozwijaniu słownictwa, jak i na doskonaleniu innych umiejętności językowych.

Pamiętaj, że regularna praktyka, czytanie różnorodnych tekstów, tworzenie własnych wypracowań i uczestnictwo w rozmowach po angielsku pomogą Ci w lepszym opanowaniu języka i osiągnięciu sukcesu na maturze rozszerzonej z języka angielskiego.

Zobacz też: Spojrzała na wyniki matur i nie ukrywa goryczy. "Popłaczę się. Moje marzenie prysło"

Więcej o: