CKE podsumowało matury. Podano, jaki przedmiot poszedł najgorzej

Najpopularniejszym przedmiotem dodatkowym po języku angielskim, wybranym przez zdających w formule 2023 były matematyka, język polski i biologia, a w formule 2015: matematyka, geografia i język polski.

Więcej o aktualnej sytuacji w polskim szkolnictwie na stronie Gazeta.pl
Tegoroczne egzaminy dojrzałości trwały od 4 do 23 maja, a wyniki ogłoszono w piątek 7 lipca. Uczniowie mogli je sprawdzić osobiście w szkole albo online za sprawą Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU). Wcześniej otrzymali w swoich placówkach niezbędne loginy i hasła. Nie oznacza to jednak, że nie muszą się pofatygować do szkoły po raz ostatni - w sekretariatach placówek będą bowiem musieli odebrać swoje świadectwa.

Zobacz wideo Jak rozpoznać, że dziecko ma autyzm? "Układanie samochodzików w rzędzie, machanie rączkami"

Egzamin maturalny w liczbach

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała podsumowanie tegorocznych egzaminów maturalnych. Z zamieszczonej na stronie rządowej informacji dowiadujemy się m.in.: że do egzaminu przystąpiło 253 495 obywateli Polski oraz 113 obywateli Ukrainy. Przebieg egzaminu maturalnego monitorowało 1 593 obserwatorów - pracowników kuratoriów oświaty, organów prowadzących (JST), szkół wyższych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, CKE, OKE, studentów ostatnich lat studiów magisterskich.

Egzaminy zdało 84,4 proc. maturzystów, 11,3 proc. ma prawo do poprawki, a 4,3 proc. osób nie zdało. Język angielski jako język obcy na poziomie podstawowym zdawało 97,4 proc. uczniów w formule 2023, a 96,5 proc. w formule 2015. Na drugim miejscu był język niemiecki (1,6 proc. i 2,4 proc.), a na trzecim rosyjski (0,6 proc. i 1,1 proc.). Najpopularniejszym przedmiotem dodatkowym wśród zdających w formule 2023  były matematyka, język polski i biologia, a w formule 2015 kolejno: matematyka, geografia i język polski.

Odsetek sukcesów na maturzeOdsetek sukcesów na maturze CKE

Kto nie musiał zdawać?

"Z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów było zwolnionych, a samym otrzymało najwyższy wynik 1 259 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych" - czytamy na gov.pl. W tym m.in.: 268 osób – historia; 190 osób – język polski; 141 osób – filozofia; 84 osoby – wiedza o społeczeństwie; 78 osób – geografia; 76 osób – matematyka; 67 osób – język angielski; 64 osoby – biologia.

Jaki przedmiot poszedł najgorzej, a jaki najlepiej?

Z danych udostępnionych przez CKE wynika, że w nowej formule maturalnej najgorzej poszedł egzamin z języka polskiego. Średnio uczniowie osiągali 66 proc. Nieco lepiej poszedł język niemiecki ze średnim wynikiem 69 proc. Średni wynik na poziomie 71 proc. osiągali absolwenci szkół średnich z matemtyki. Najlepiej poszedł natomiast egzamin z języka angielskiego. Średni wynik z tej matury oscylował na poziomie 85 proc. 

Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych na maturze 2023Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych na maturze 2023 CKE

Były też unieważnienia

W czasie egzaminu niesamodzielne rozwiązywanie zadań stwierdzono raz, odnotowano 48 przypadków wniesienia urządzeń telekomunikacyjnych, nikt nie zakłócił przebiegu egzaminu. Po zakończonych maturach z kolei stwierdzono 39 przypadków naruszenia przepisów przeprowadzania, 21 razy egzaminatorzy stwierdzili niesamodzielność, nie stwierdzono przypadków zgubienia lub zniszczenia arkusza. 

Więcej o: