Będzie egzamin z WF-u? Testy mają zacząć się od 4. klasy

Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje wprowadzić zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego w szkołach podstawowych - od 4. klasy - i średnich. Resort chce, żeby uczniowie podchodzili do obowiązkowych testów sprawnościowych.

Więcej informacji o aktualnej sytuacji w polskim szkolnictwie na stronie Gazeta.pl

Na razie projekt zmian, które miałyby wprowadzić testy sprawnościowe na szkolnych zajęciach wychowania fizycznego został skierowany do ponownych konsultacji publicznych. Konsultacje mają potrwać do 6 lipca, a zmiany miałyby obowiązywać od kolejnego roku szkolnego. 

Zobacz wideo Jak rozpoznać u dziecka ADHD? "To nie jest tak, że mając ADHD zacznie biegać i roznosić studio"

Nauczyciele WF-u będą mieć więcej pracy

Zmiany przewidują, że nauczyciele wychowania fizycznego będą co roku przeprowadzali w klasach IV-VIII szkół podstawowych i wszystkich szkół ponadpodstawowych testy sprawnościowe. Wyniki tych testów wraz z datą, masą ciała i wiekiem ucznia będzie wprowadzał do bazy "Sportowych Talentów". "Sportowe talenty" pilotażowa edycja projektu edukacyjno – sportowego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Projekt ma na celu odkrywanie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów oraz zdiagnozowanie poziomu sprawności dzieci w polskich szkołach.

Na czym będą polegać testy?

Planowane testy mają objąć cztery zadania: 

  • bieg 10 razy po 5 metrów (pomiar zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych);
  • beep-test (20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według protokołu dla testu Eurofit - pomiar zdolności wytrzymałościowych w biegu;
  • podpór leżąc przodem na przedramionach, plank (deska) - pomiar zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała;
  • skok w dal z miejsca - pomiar skoczności i siły.

Testy mają być przeprowadzane raz w ciągu roku szkolnego, w marcu i kwietniu.

Jak to się ma do oceny z WF-u?

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki, wyniki testów nie będą miały wpływu na ocenę z WF-u. "Wprowadzenie powyższej zmiany służy bezpośrednio realizacji wskazanych w podstawie programowej zadań wychowawczo-profilaktycznych, które szkoła powinna realizować z uczniami w kontekście obserwowanego stanu zdrowia i poziomu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży" - czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Resort przypomina przy okazji, że w przypadku zajęć wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki, przy ocenianiu "należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej".

Więcej o:
Copyright © Agora SA