Jak napisać rozprawkę? Zanim zaczniesz, przygotuj plan!

Jak napisać rozprawkę? Rozprawka to forma wypowiedzi pisemnej, która niestety nie należy do najłatwiejszych. Jednak są osoby, które twierdzą, że wolą pisać rozprawki bardziej niż referaty czy inne teksty. Z rozprawką najczęściej uczniowie borykają się na egzaminach i bardzo często stanowi ona dla nich nie lada wyzwanie.

Jak się pisze rozprawkę? Jaka jest kompozycja rozprawki?

Jak się pisze rozprawkę dowiadujemy się w szkole, w trakcie lekcji języka polskiego. Choć w starszych klasach bardzo często spotykamy się z tą formą wypowiedzi to jej napisanie sprawia uczniom sporo trudności. Nic dziwnego, ponieważ rozprawka jest jedną z trudniejszych prac pisemnych z jaką mamy do czynienia. Jeśli chcemy napisać dobrą rozprawkę warto wiedzieć z czego właściwie się ona składa i na co należy zwrócić uwagę w trakcie pracy nad nią. Rozprawka składa się z 3 podstawowych elementów takich jak: wstęp, rozwinięcie i zakończenie. 

 • Wstęp – wiele osób zostawia sobie napisanie wstępu na koniec. Jeśli jednak chcemy zacząć od wstępu, to warto wcześniej przygotować sobie plan rozprawki i przemyśleć argumenty, których chcemy użyć. Wstęp rozprawki powinien zawierać: wprowadzenie w temat. Dobrym zabiegiem jest wprowadzenie na tym etapie cytatu nawiązującego do tematu rozprawki. W przypadku krótszej rozprawki wstęp może składać się z jednego akapitu. Jeśli jednak rozprawka będzie dłuższa to warto by wstęp miał dwa lub 3 akapity.

Przykładowe zwroty, których można użyć przy pisaniu wstępu:

 • Powszechnie uważa się, iż...
 • Uważam, że warto przyjrzeć się...
 • Problem, który chcę poruszyć to...
 • Zagadnienie uważam za istotne, ponieważ...

Lektury szkolne (zdjęcie ilustracyjne)Jak napisać plan wydarzeń? O czym musisz pamiętać tworząc plan?

 • Rozwinięcie – wygląd rozwinięcia jest zależny od rodzaju rozprawki. Jeśli piszemy rozprawkę z tezą to rozwinięcie musi zawierać argumenty potwierdzające słuszność tezy. W przypadku rozprawki z hipotezą muszą się w nim znaleźć argumenty "za" i "przeciw" lub argumenty i kontrargumenty. Warto przypomnieć, że argument to inaczej dowód na to, że teza lub hipoteza jest słuszna natomiast kontrargument jest dowodem na to, że hipoteza jest niesłuszna.

 Przykładowe zwroty, których można użyć przy pisaniu rozwinięcia:

 • Wynika z tego, że...
 • Wiele wskazuje na to, że...
 • Faktem jest też, że...
 • Trudno nie zauważyć, że...
 • Można zatem stwierdzić, że...
Zobacz wideo Czy każde dziecko może być dobre z matematyki?
 • Zakończenie – w tym miejscu powinno znaleźć się podsumowanie rozważań. Należy odnieść się do tezy lub hipotezy, która jest zawarta w tytule pracy. Ważne jest także, aby sformułować końcowy wniosek, który wyciągniemy z przedstawionych argumentów i kontrargumentów.

Przykładowe zwroty, których można użyć przy pisaniu zakończenia:

 • Analizując powyższe argumenty...
 • Podsumowując...
 • Przytoczone argumenty wskazują, iż...
 • W oparciu o przywołane argumenty nasuwają się następujące wnioski...

Przykładowa rozprawka – czego należy unikać przy pisaniu rozprawki?

Przykładowa rozprawka a dokładniej błędy, których należy unikać znajdziecie poniżej. Pomoże to w napisaniu poprawnej rozprawki. Czym możesz "zepsuć" swoją rozprawkę?

 • wykazując się nieznajomością lektur, na które powołujemy się w rozprawce,
 • pisząc nie na temat (np. jeśli zamiast o dużym znaczeniu opisów przyrody w dziele literackim zaczniemy analizować znaczenie opisów postaci),
 • używając sformułowań emocjonalnie nacechowanych np. wulgaryzmów,
 • uzasadniając swoje stanowisko jedynie w sposób pobieżny (np. w jednym, bardzo ogólnym zdaniu),
 • zbaczając z tematu,
 • pisząc długie zdania, pełne "mądrze brzmiących" słów. 

Jak napisać recenzję: garść praktycznych porad. Zdjęcie ilustracyjneJak napisać wypracowanie? Co jest najważniejsze w tej formie wypowiedzi pisemnej?

Rozprawka jak napisać - rodzaje rozprawek.

Aby wiedzieć jak napisać rozprawkę warto wiedzieć jakie w ogóle są jej rodzaje. Wyróżnia się 3 rodzaje rozprawek:

 • Rozprawka problemowa - to taka, która stawia przed jej autorem pewien problem zawarty w temacie. Wymaga wskazania argumentów, które znajdują się w konkretnym dziele literackim czy jego fragmencie.
 • Rozprawka interpretacyjna – czyli interpretacja utworu literackiego (poezji, prozy). Istotne jest jednak postawienie tezy interpretacyjnej – czyli, najogólniej mówiąc, tego, jak rozumiesz dany utwór.
 • Rozprawka porównawcza - to rodzaj rozprawki interpretacyjnej, która odwołuje się do minimum dwóch utworów literackich. Jak wskazuje nazwa ma ona na celu porównanie ze sobą dwóch utworów.

Zobacz też: Jak napisać recenzję? Czym charakteryzuje się ta forma wypowiedzi pisemnej?

Więcej o: