Jak napisać wypracowanie? Co jest najważniejsze w tej formie wypowiedzi pisemnej?

Jak napisać wypracowanie? To jedno z pierwszych uczniowskich problemów na lekcji języka polskiego. Z wypracowaniem uczniowie spotykają się już w szkole podstawowej i bardzo często od początku mają trudności z jego napisaniem. Jednak nie taki diabeł straszny jak go malują!

Jak napisać wypracowanie krok po kroku?

Jak napisać wypracowanie krok po kroku? Zasady pisania wypracowania nie są trudne i skomplikowane. Należy przypomnieć, że pisemne wypracowanie może mieć różne formy takie jak:

 • sprawozdanie,
 • rozprawka,
 • recenzja,
 • charakterystyka postaci,
 • list 
 • opowiadanie. 

Choć pisemne wypracowania kojarzą nam się głównie z językiem polskim to możemy je także napisać z historii czy wos-u. Każde z nich powinno charakteryzować się tymi samymi cechami. Pisząc wypracowanie w pierwszej kolejności należy stworzyć plan wypracowania. Ułożenie dobrego planu pracy znacznie ułatwi dalsze pisanie wypracowania. Najwygodniej, aby plan miał formę listy - zyskasz pewność, że nie pominiesz w nim najważniejszych argumentów i przemyśleń.

Opowiadanie z dialogiem jest zdecydowanie bardziej interesujące.Jak napisać opowiadanie? Dowiedz się, jak dobrze napisać wypracowanie

Jak się pisze wypracowanie? Schemat wypracowania

Jak się pisze wypracowanie uczniowie uczą się już w 4 klasie podstawówki. Wypracowanie składa się z 3 podstawowych części, które muszą znaleźć się w każdej jego formie. Bardzo istotne jest aby pamiętać, że każda z poszczególnych części wypracowania charakteryzuje się innymi cechami. Dobre wypracowanie powinno zawierać:

 • wstęp
 • rozwinięcie
 • zakończenie

Każda z tych części jest bardzo ważna, dlatego nauczyciele w trakcie sprawdzania prac zwracają uwagę na strukturę i wygląd wypracowania. Całość powinna być logiczna i spójna.

Zobacz wideo "Co jest złego w tym, że uczeń sprawdzi coś w internecie? Kwestia, żeby umiał zweryfikować znalezione informacje"

Jak wygląda wypracowanie - 3 podstawowe części dobrego wypracowania

Jak wygląda wypracowanie? Jak wspomniane było wyżej powinno składać się z 3 elementów takich jak: wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Co charakteryzuje każdą z tych części?

 • Wstęp – pierwsza część wypracowania. Ta część nie musi być długa, ale warto zwrócić uwagę aby była proporcjonalna do reszty tekstu. We wstępie powinny znaleźć się: zarys tego o czym będziemy pisać, nawiązanie do tematu, cytat bądź pytanie nawiązujące do treści wypracowania.
 • Rozwinięcie – jest główną częścią wypracowania, w której musimy udowodnić, że: znamy teksty i fakty, na które się powołujemy, rozumiemy temat wypracowania, potrafimy podać rzeczowe argumenty składające się na rozwiązanie problemu zawartego w wypracowaniu. W rozwinięciu warto zamieścić: pogłębioną refleksję, akapity z rzeczowymi argumentami. Ponadto, gdy piszemy wypracowanie z języka polskiego powinny w nim być przykłady z literatury. Wypracowanie z historii i wos-u powinno zawierać przykłady zdarzeń historycznych, które będą potwierdzeniem tezy postawionej w temacie.
 • Zakończenie – w ostatniej części wypracowania powinniśmy umieścić podsumowanie pracy. W zakończeniu powinny znaleźć się: wnioski nasuwające się w związku z wątkami poruszonymi w rozwinięciu, krótkie podsumowanie wstępu i rozwinięcia, a także coś co chcemy napisać na koniec do czytelnika wypracowania, aby nasz tekst skłonił go do refleksji.

Charakterystyka porównawcza wymaga dobrej znajomości lektury jeśli odnosi się do bohaterów literackich.Jak napisać charakterystykę porównawczą?

Wypracowanie - jak napisać. Zasady pisania wypracowania

Wypracowanie i to jak je napisać będzie znacznie łatwiejsze jeśli poznamy kilka prostych zasad, na które należy zwrócić uwagę przy pisaniu pracy. Przede wszystkim najważniejsze jest, aby nie odbiegać od tematu i wybrać temat, który będzie dla nas najłatwiejszy. W tym miejscu bardzo pomocny będzie plan pracy, który pomoże trzymać się tematu. Kolejną ważną zasadą jest aby pamiętać jaką formę ma nasza wypowiedź pisemna np. czy to rozprawka czy może charakterystyka. W całej pracy nie warto "lać wody" tylko po to, aby nasze wypracowanie było dłuższe. Zapewne nie zrobi to wrażenia na nauczycielu i nie zostanie dobrze ocenione.

Zobacz też: Jak napisać felieton? Co charakteryzuje ten rodzaj wypowiedzi i skąd pochodzi jego nazwa?

Więcej o: