Nauka zdalna wróci zimą? MEiN twierdzi, że szkoły będą ogrzane, jednak gminy z niepokojem liczą koszty

Nauka zdalna wróci zimą? To największa obawa rodziców. Okazuje się, że w tym roku powodem zamknięcia szkół nie będzie (prawdopodobnie) pandemia. Większym problemem będzie niska temperatura w szkołach. Gdy będzie za zimno, a szkoły nie będą miały środków na ogrzanie placówek, dyrektor może wprowadzić naukę zdalną.

Nauka zdalna wróci zimą? Rodzice są pełni obaw

Szkoły będą ogrzane, uniwersytety będą ogrzane, żadnej nauki zdalnej nie będzie i razem ten kryzys przejdziemy

– powiedział szef MEiN podczas wizyty w powiecie łukowskem, w niedzielę 9 października.

Rodziców to nie przekonuje. Obawiają się, że nauka zdalna wróci zimą. Placówki szkolne nie ukrywają, że najbliższa zima będzie trudna.

Co innego czytać o tym w mediach, co innego jak ktoś ci to mówi prosto w twarz. Byłam na zebraniu w przedszkolu córki. Dyrekcja przyszła do nas i powiedziała, że niestety to realny scenariusz. Możliwe, że będzie musiała zamknąć przedszkole na jakiś czas, w tych najgorszych zimowych tygodniach
U nas podobnie. Też nauczyciele uprzedzają, dyrekcja się stara. Ale jak nie będzie czym napalić w szkole, to będzie problem. A nikt nie pozwoli na to, żeby dzieci siedziały w kurtkach i rękawiczkach. Będą wtedy zdalne. Też nas przygotowują na to. Jestem przerażona powtórką z rozrywki

- dzielą się obawami rodzice uczniów w rozmowie z nami.

Jeśli zabraknie środków na ogrzanie szkół, możliwe scenariusze są takie:

  • nauka zdalna lub hybrydowa,
  • dwie zmiany w szkole (zmiany planu lekcji),
  • łączenie placówek lub zajęć dla niektórych klas.

Takie decyzje może podjąć dyrektor szkoły.

Nauka zdalna wróci zimą? Minimalna temperatura w szkołach

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach minimalna temperatura w klasach podczas zajęć to 18 stopni.

Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadząc – mówi o tym § 17 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Istotne jest to, że liczy się także temperatura na zewnątrz. W tym samym rozporządzeniu, w paragrafie 18, czytamy, że zawieszenie zajęć w szkole może mieć miejsce, gdy "temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15°C lub jest niższa".

Zobacz wideo O ile może wzrosnąć rachunek za gaz, jeśli nie będzie interwencji rządu?

Nauka zdalna wróci zimą? Samorządy już szukają oszczędności

Samorządy szukają oszczędności, ale ministerstwo Edukacji nie widzi powodów do niepokoju. Wykazuje, że dzięki rozwiązaniom przyjętym w ustawie z 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, do końca 2023 r. szkoły i przedszkola będą korzystać z zamrożonych cen gazu.

Dodatkowo, jak podaje Polska Agencja Prasowa, placówki dostaną jednorazowy dodatek na pokrycie 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania za sezon za zakupiony:

  • węgiel kamienny,
  • brykiet,
  • pelet zawierający co najmniej 85 proc. węgla kamiennego,
  • pelet drzewny,
  • inny rodzaj biomasy,
  • gaz skroplony LPG,
  • olej opałowy.

Taki wniosek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r.

Podkreślamy, że obawy o brak ogrzewania w szkołach i przedszkolach są BEZPODSTAWNE

- przekazał za pomocą mediów społecznościowych MEiN.

Co więcej, minister Czarnek w rozmowie z PAP, dodał, że w przypadku, gdy samorząd celowo dopuści do zimna w szkołach, żeby wprowadzić naukę zdalną, ministerstwo wystąpi o zarząd komisaryczny, który pozwoli przejął obowiązki samorządu.

Jeżeli któryś samorząd nie wywiąże się z zadań publicznych i nie będzie ogrzewał szkoły, która jest przez niego prowadzona, dla jego dzieci, mieszkających na terenie tego samorządu, to będziemy występować niezwłocznie o zarząd komisaryczny. To jest święty obowiązek samorządu utrzymać i ogrzać szkołę dla dzieci

— podkreślił szef MEiN.

Więcej o: