Lekcje religii podzielone. Osobno chłopcy i dziewczynki. Plan lekcji oburzył rodziców

Poznańska podstawówka podzieliła zajęcia z religii dla starszych uczniów. Rodzice nie są zadowoleni z planu. Nie dość, że katecheza jest umieszczona w trakcie zajęć, to jeszcze jest oddzielnie prowadzona dla chłopców i dziewczynek.

Jak wynika z raportu CBOS "Polski pejzaż religijny - z dalekiego planu", uczniowie masowo rezygnują z religii. Przed dwunastu laty w grupie 17-19 lat aż 93 proc. badanych uczęszczało na lekcje religii. W 2018 roku ten odsetek spadł do 70 proc., a w 2022 - do 54 proc. Zasady uczestnictwa w lekcjach religii zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych. Zgodnie z przepisami przedmiot ten jest organizowany jedynie na życzenie rodziców lub prawnych opiekunów, a uczestnictwo w nim nie jest obowiązkowe. W praktyce pojawiają się jednak pewne komplikacje.

Lekcje religii podzielone dla chłopców i dziewczynek

Więcej artykułów dotyczących szkolnictwa znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Zgoda dla rodziców z pomyłką nauczyciela jest hitem Internetu. 'Aspekt seksualny'Pomyłka nauczyciela stała się hitem Internetu. "Brak jednej literki, a jaka różnica"

Zobacz wideo Kiedy dziecko się zakrztusi. Przede wszystkim nie panikować. Działać!

Wiele placówek z góry zakłada, że dany uczeń jest zapisany na lekcje religii, a rodzice muszą złożyć pisemne oświadczenie, aby wypisać dziecko z tych zajęć. Duże kontrowersje budzi także fakt umieszczania katechezy pomiędzy innymi przedmiotami w planie lekcji. Wówczas uczniowie niewierzący lub innych wyznań zmuszeni są przesiedzieć tę godzinę na korytarzu lub w bibliotece.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Dębinka w Poznaniu poszła o krok dalej i wprowadziła podział lekcji religii na oddzielne zajęcia dla chłopców oraz dziewczynek. Należy zaznaczyć, że podział ze względu na płeć obowiązuje tylko w przypadku starszych uczniów, czyli w klasach VII i VIII. Młodsze dzieci mają zajęcia łączone.

Paweł Nijakowski z inicjatywy Świecka Szkoła pokazał nam plany lekcji, przesłane przez zaniepokojonych rodziców. Jak zauważa, w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych wspomniano o możliwości podziału uczniów na grupy w zajęciach z informatyki, języków albo lekcjach wychowania fizycznego. Nigdzie nie wspomniano jednak o religii.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z placówką i czekamy na komentarz dyrekcji.

Plan lekcji 2Plan lekcji 2 archwium prywatne

Plan lekcjiPlan lekcji archwium prywatne

12 tysięcy na dziecko (zdjęcie ilustracyjne)12 tysięcy na dziecko. Kto może starać się o pieniądze w ramach RKO?

Więcej o: