Minimalna temperatura w szkole nie może przekraczać pewnej wartości. Zbyt niska będzie skutkować nauką zdalną?

Ile powinna wynosić minimalna temperatura w szkole, by uczniowie mogli brać udział w lekcjach na miejscu? Podane są konkretne wytyczne, a słupki rtęci nie mogą pokazywać niższej wartości.

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało projekt, z którego wynika, że nie tylko pandemia może być przyczyną przejścia na lekcje zdalne. Placówki można zamknąć, kiedy w klasach jest za niska temperatura. Ile powinna wynosić minimalna temperatura w szkole, by uczniowie mogli brać udział w lekcjach stacjonarnych?

Zobacz wideo "Co jest złego w tym, że uczeń sprawdzi coś w internecie? Kwestia, żeby umiał zweryfikować znalezione informacje"

Więcej informacji o szkole znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Ile wynosi minimalna temperatura w szkole? Ustalone są konkretne wartości

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach paragraf 17 mówi:

 1. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C. 2. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 1, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Z zapisu wynika, że temperatura w pomieszczeniach nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Jeśli jest zimniej, dyrektor musi odwołać zajęcia. Zazwyczaj tak jest, ale uczniowie muszą odrabiać ten dzień w innym terminie, na przykład soboty. Dlatego też Ministerstwo Edukacji i Nauki chce tego uniknąć i wprowadzić naukę zdalną

Ile powinna wynosić minimalna temperatura w szkole? Ważne są też warunki na zewnątrz

Zgodnie z paragrafem 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach dyrektor może zawiesić zajęcia, gdy temperatura na zewnątrz przez kolejne dwa dni o 21:00 spadła poniżej -15 stopni Celsjusza. 

NiemowlęNazwała córkę dzień przed śmiercią królowej Elżbiety. Teraz boi się, co powiedzą ludzie

Więcej o: