Nadchodzą zmiany w szkołach. Chodzi o nowe stanowisko. "Poważne utrudnienie"

Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiedziało kolejne zmiany, jakie od nowego roku szkolnego czekają nauczycieli. Chodzi o kwalifikacje tych, którzy będą zatrudnieni na stanowisku pedagoga specjalnego.

Więcej informacji o aktualnej sytuacji w polskim szkolnictwie na stronie Gazeta.pl

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że wraz z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego, rozpocznie się pierwszy etap zatrudniania w szkołach i przedszkolach nauczycieli pedagogów specjalnych. Zapowiedziane zmiany ujęto w projekcje nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289). Sprawa dotyczy zarówno przedszkoli, jak i szkół ogólnodostępnych oraz integracyjnych.

Rząd zapewni dodatkowe pieniądze za urodzenie dzieci. Przysługują Polkom, które były bezrobotneRząd zapewni dodatkowe pieniądze. Przysługują Polkom, które były bezrobotne

Resort edukacji zamieścił informację na ten temat na swojej stronie www oraz na Twitterze. Poinformował tam, kto będzie mógł być zatrudniony na tym stanowisku. Chodzi o nauczyciela, który skończył:

  • jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna
  • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego, lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej
  • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki oraz ukończony kurs kwalifikacyjny, lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej, lub w zakresie edukacji włączającej.
Zobacz wideo

Będą mieli czas na uzupełnienie kwalifikacji

W projekcie nowelizacji czytamy także, że do 31 sierpnia 2026 r. na stanowisku nauczyciela pedagoga specjalnego będzie można zatrudnić również osobę, która:

  • posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dotyczy to przedszkoli ogólnodostępnych i integracyjnych,
  • posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych określone w przepisach oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej.

Daje to czas na uzupełnienie kwalifikacji osobom, które nie spełniają wymagań określonych w nowelizowanym rozporządzeni. 

Ułatwienie w pozyskiwaniu nauczycieli

Nie jest to jedyna istotna zmiana. Na stronie resortu czytamy także, że projekt nowelizacji rozporządzenia zmienia też wymagania dotyczące "kwalifikacji nauczycieli przedszkoli, szkół i oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych". Nauczyciele nie będą już musieli posiadać kwalifikacji w zakresie pedagogiki leczniczej lub terapeutycznej. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu

Stanowi to odpowiedź na postulaty od pracowników kuratoriów oświaty, dyrektorów i organów prowadzących te przedszkola, szkoły oraz osób kierujących podmiotami leczniczymi, wskazujące na trudności w pozyskaniu nauczycieli posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki leczniczej lub terapeutycznej. Stanowi to poważne utrudnienie w funkcjonowaniu przedszkoli, szkół i oddziałów specjalnych już istniejących, jak i tworzeniu nowych.

Czytamy tam też, że szczególnie trudna sytuacja występuje w podmiotach leczniczych realizujących świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.

Rekrutacja uzupełniająca rok szkolny 2022/2023 (zdjęcie ilustracyjne)Rusza dodatkowa rekrutacja do szkół średnich. Zaniepokojeni uczniowie liczą na wolne miejsca

Więcej o: