Nowy rok szkolny pełen zmian. Będzie więcej praktycznych zajęć

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek jest w trakcie przygotowania pakietu zmian w szkołach. Zgodnie z nim, w przyszłym roku szkolnym 2022/2023 ma ulec rozszerzeniu podstawa programowa przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. 22 maja bieżącego roku MEiN zaprezentowało projekt rozporządzenia.

Przemysław Czarnek przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia ws. podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. MEiN proponuje, aby zmieniona podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa obowiązywała już od najbliższego roku szkolnego (2022/2023).

Zobacz wideo Bez lockdownu, bez systemów hybrydowych, bez obowiązkowych szczepień. Duda o początku roku szkolnego

Przeczytaj więcej na stronie głównej Gazeta.pl

Uczniowie idą na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w SP nr 14 w PłockuKalendarz roku szkolnego 2021/2022. Zaskakująca zmiana dotyczy terminu ferii

Nowy rok szkolny oznacza zmiany. Więcej zajęć praktycznych z zakresu obronności

Najważniejszym punktem w projekcie zmian jest rozszerzenie podstawy programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach ponadpodstawowych. Ma się pojawić więcej treści związanych z obronnością państwa. Uczniowie będą nabywać umiejętności z zakresu strzelectwa, jak również zostać wyedukowani w zakresie radzenia sobie z zagrożeniami wywołanymi działaniami wojennymi. Minister Czarnek uzasadnił to wzrastającym zagrożeniem bezpieczeństwa kraju (według: wiadomosci.radiozet.pl).

Zakończenie roku szkolnego w LXII Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego im. gen. Andersa. Warszawa, 25 czerwca 2021Kiedy jest koniec roku szkolnego? Niektórym pozostało kilka dni. Innych wkrótce czeka wyjątkowo długa majówka

Mniej godzin języka niemieckiego

Na stronie gov.pl widnieje również informacja dotycząca pozostałych zmian, które czekają uczniów w przyszłym roku szkolnym 2022/23. Dotyczą one podstawy programowej dla przedmiotu język mniejszości narodowej - język niemiecki. Ulec ma zmianie liczba godzin nauczania - z trzech godzin tygodniowo do godziny tygodniowo:

Zmiany w tym zakresie zostały wprowadzone rozporządzaniem rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. poz. 276).

Pomysł ten nie spodobał się członkom mniejszości niemieckiej. Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce na początku kwietnia wystosował skargę do Komisji Europejskiej na rozporządzenie ministra Przemysława Czarnka (źródło: forsal.pl).

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPMGazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: