Matura ustna 2023 zmiany. Spore zaskoczenie. CKE publikuje wcześniej pytania?

Matura 2023 zyska zupełnie nową formułę. Maturzyści powinni przygotować się na szereg zmian. Szczególnie istotna jest reorganizacja egzaminów ustnych, które wywołują największy stres. Czy w 2023 roku matura ustna będzie obowiązkowa? CKE opublikowało szczegółowy informator o przyszłorocznych maturach.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>

Matura w 2023 roku będzie pierwszym egzaminem, do którego przystąpią absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej. Uczniowie powinni przygotować się na liczne zmiany. Szczególnie istotną, a przy tym problematyczną kwestią jest ta związana z maturą ustną, która zawsze budzi spore emocje. Podczas przyszłorocznych matur CKE zdecydowało się powrócić do egzaminów ustnych.  

Zobacz wideo Jak będą wyglądały matury 2023? Czy może na nie wpłynąć pandemia?

Matura 2023 - zmiany

Matura 2023 sprawdzi wiedzę z trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym z dowolnego przedmiotu. Obowiązkowo uczniowie będą musieli zmierzyć się również dwoma egzaminami ustnymi - z języka polskiego oraz z języka obcego. Testy należy zdać na minimum 30 procent, aby cieszyć się z zaliczenia całego egzaminu dojrzałości. Istotna zmiana polega również jednak na tym, że od 2023 roku uczniowie będą musieli otrzymać co najmniej 30 proc. punktów z pisemnego egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowano informator o egzaminie maturalnym obowiązującym od roku szkolnego 2022/2023. W dokumencie szczegółowo opisano arkusze egzaminacyjne i zadania maturalne, a także umieszczono zasady oceniania i czas trwania poszczególnych egzaminów. Uczniowie powinni nastawić się na duże zmiany.

Cały dokumenty znajduje się tutaj

Matura ustna 2023

Egzamin ustny w 2023 roku będzie przeprowadzonych na zupełnie nowych zasadach. Matura ma trwać 30 minut. Przystępujący do egzaminu będzie miał 15 minut na przygotowanie do odpowiedzi ustnej i 15 minut na zaprezentowanie swoich umiejętności przed egzaminatorami. Maturzysta będzie miał do zdobycia 30 punktów. 

Maturzysta wylosuje pytanie, które będzie składać się z dwóch zadań:

 • zadanie 1: ma na celu sprawdzanie znajomości treści i problematyki lektury obowiązkowej.
 • zadanie 2: będzie związane z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem. Zdający powinien omówić je na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego.

Zadania mają być opublikowane na stronie CKE, dzięki czemu uczniowie mogą przygotować się do nich nieco wcześniej:

 • na maturę w 2023 r. - już są dostępne, dostosowane do wymagań egzaminacyjnych (aneks z 25 lutego br.),
 • na maturę w 2024 r. - będą ogłoszone do 1 września 2022 r.

Lektury obowiązkowe matura 2023. 

Matura z języka polskiego sprawdzi m.in. znajomość lektur szkolnych. Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych powinni wykazać się znajomością dzieł literackich. Niektóre mogą okazać się dla nich sporą nowością, jednak wymagania egzaminacyjne są nieubłagane:

 • Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
 • Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 • Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
 • Sofokles, Antygona;
 • Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 • Legenda o św. Aleksym (fragmenty);
 • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 • Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 • Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 • Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);
 • Jan Kochanowski, tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;
 • Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
 • Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
 • William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;
 • Molier, Skąpiec;
 • Ignacy Krasicki, wybrane satyry;
 • Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
 • Juliusz Słowacki, Kordian,
 • Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
 • Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
 • Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 • Henryk Sienkiewicz, Potop;
 • Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 • Stanisław Wyspiański, Wesele;
 • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
 • Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
 • Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
 • Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
 • Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 • Albert Camus, Dżuma;
 • George Orwell, Rok 1984;
 • Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
 • Sławomir Mrożek, Tango;
 • Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek" (z tomu Prawo prerii);
 • Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 • Antoni Libera, Madame;
 • Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 • Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
 • Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);

Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: treny i pieśni Jana Kochanowskiego, bajki Ignacego Krasickiego, Dziady cz. II i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Zemsta Aleksandra Fredry, Balladyna Juliusza Słowackiego.

Więcej o: