Kiedy wystawienie ocen 2022? Same stopnie nie zagwarantują czerwonego paska

Rok szkolny powoli zbliża się ku końcowi, a maj i czerwiec to ostatnie momenty na poprawienie ocen. Wysoka średnia nie gwarantuje jednak świadectwa z czerwonym paskiem i otrzymania promocji do następnej klasy z wyróżnieniem. Do którego czerwca muszą być wystawione oceny i czego jeszcze potrzeba, żeby zagwarantować sobie pasek na świadectwie?

Już niedługo w rozpocznie się podsumowanie wyników w nauce w mijającym roku szkolnym 2021/2021. Nie istnieje odgórnie narzucony termin wystawiania ocen na koniec roku dla wszystkich szkół. Termin wystawiania ocen, końcowych, jak i proponowanych jest wyznaczany przez dyrekcję w porozumieniu z radą pedagogiczną. Wystawienie ocen zależy od daty ostatniej końcoworocznej rady pedagogicznej. Przeważnie ostateczne stopnie z przedmiotów są wystawiane mniej więcej na dwa-trzy dni przed nią. Oficjalne zakończenie roku szkolnego odbędzie się 24 czerwca.

Zobacz wideo Katarzyna Hall: Szkoła powinna mieć możliwość elastycznego reagowania

Przeczytaj więcej na stronie głównej Gazeta.pl.

Wystawianie ocen. Jaka średnia ocen do świadectwa z paskiem?

W tej kwestii nic się nie zmienia. Żeby otrzymać świadectwo z wyróżnieniem, należy uzyskać średnią ocen końcowych przynajmniej 4.75. Czy czwórki i trójki przekreślają zatem szansę niektórych uczniów na to uzyskanie czerwonego paska? Odpowiedź na to pytanie przynosi wgląd w rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Nie widnieje w nim zapis, który wykluczałby możliwość uzyskania promocji z wyróżnieniem w przypadku otrzymania oceny dostatecznej z któregokolwiek przedmiotu. W polskim edukacji niezmiennie również o świadectwo z wyróżnieniem mogą się starać uczniowie od czwartej klasy szkoły podstawowej.

Skoro średnia oceny nie wystarczy, co jeszcze jest wymagane?

Tutaj istotna jest również ocena z zachowania. Musi być bardzo dobra lub wzorowa. Te warunki również określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Edziecko.pl jest dla Was i dla Was piszemy o życiu rodzinnym. Nie oznacza to jednak, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina.

Więcej o:
Copyright © Agora SA