Czy religia wlicza się do średniej 2022? To ułatwienie w walce o czerwony pasek. "Wiara na ocenę"

"Czy religia wlicza się do średniej 2022?" - to istotne pytanie dla uczniów, którzy przed zakończeniem roku szkolnego starają się poprawić oceny. Dodatkowa piątka mogłaby ułatwić otrzymanie świadectwa z czerwonym paskiem.

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Zakończenie roku szkolnego zaplanowano na piątek 24 czerwca, co oznacza, że licząc od czwartku 12 maja do letniego wolnego pozostały zaledwie 42 dni. W czerwcu uczniowie będą mieli jednak dodatkową okazję do wypoczynku. Mowa tu o Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (pot. Boże Ciało), która wypada w czwartek 16 czerwca. Dzień ten jest wolny od pracy i nauki szkolnej. Uczniowie są świadomi, że pozostało im mało czasu do wystawienia ocen, dlatego wiele osób stara się wykorzystać go na poprawę stopni.

Czy religia wlicza się do średniej 2022?

Więcej artykułów dotyczących edukacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Szkoła organizuje konkurs religijno-matematyczny. 'Policz pochodne cnót niewieścich'Szkoła organizuje konkurs religijno-matematyczny. "Wyrazy współczucia dla uczniów"

Zobacz wideo Kiedy dziecko się zakrztusi. Przede wszystkim nie panikować. Działać!

Średnia ocen z poszczególnych przedmiotów decyduje o tym, czy dana osoba dostanie świadectwo z wyróżnieniem. Pilnym uczniom zależy na czerwonym pasku, a żeby go otrzymać, należy osiągnąć średnią wynoszącą minimum 4,75 i mieć bardzo dobrą ocenę z zachowania. Aby obliczyć średnią arytmetyczną, należy zsumować wszystkie stopnie z poszczególnych przedmiotów, a następnie otrzymany wynik podzielić przez liczbę przedmiotów.

Trzeba jednak zaznaczyć, że jeśli uczeń uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć, a dodatkowa ocena może zaważyć na tym, że otrzyma on świadectwo z czerwonym paskiem. W odróżnieniu od innych przedmiotów z powodu religii lub etyki nie można nie otrzymać promocji do następnej klasy. 

Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał.

- czytamy w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Nie wszyscy uważają jednak, że religia powinna o wliczać się do średniej. Świadczą o tym komentarze opublikowane pod artykułami na stronie eDziecko.pl.

Wiara na ocenę
Ocena religijności, umieszczanie jej na świadectwie i wliczanie do średniej to tylko sposoby kościoła na zatrzymanie uczniów

- piszą internauci.

Więcej o: