Matura 2022 - te motywy literackie musisz znać! Ich znajomość zaprocentuje podczas rozprawki

Matura 2022 już niebawem. Absolwenci szkół średnich rozpoczną zatem serię egzaminów od języka polskiego. Każdy maturzysta powinien szczególnie zwrócić uwagę na powtarzające się motywy literackie, które przejawiają się w lekturach szkolnych. Ich znajomość szczególnie zaprocentuje podczas pisania rozprawki maturalnej, za którą można zdobyć najwięcej punktów na maturze.

Ostatnie zadanie na egzaminie maturalnym z języka polskiego jest również tym, za które można uzyskać największą liczbę punktów. Jest to praca pisemna (rozprawka albo interpretacja), w której będzie trzeba powołać się na konkretny motyw literacki oraz przytoczyć inne przykłady tekstów kultury, które opisują taki sam motyw.

Zobacz wideo Czy odbędą się matury? Broniarz: To zewnętrzny egzamin. Gorzej będzie z częścią ustną i sprawdzaniem prac

Przeczytaj więcej na stronie głównej Gazeta.pl.

Czym jest motyw literacki?

Motyw to podstawowa jednostka konstrukcji, część treści utworu oraz ważny element ukazanego w nim świata. Może być to zdarzenie, sytuacja, przeżycie, uczucie, nawet przedmiot. Wśród motywów występujących w utworach fabularnych można wyróżnić:

  • motyw dynamiczny - jest to rodzaj motywu literackiego, dzięki któremu świat przedstawiony może się zmieniać i przekształcać w czasie. Są to najczęściej zdarzenia: motyw podróży, spotkania, etc. Motywy dynamiczne prowadzą do zmian w tekście i napędzają akcję utworu.
  • motyw statyczny - jest to rodzaj motywu literackiego, dzięki któremu kształtowana jest przestrzeń świata przedstawionego. Są to przede wszystkim przedmioty, elementy krajobrazu i inne zjawiska, które wypełniają tę przestrzeń i które wpływają na wygląd świata, jak i postaci w nim umieszczonych.  W odróżnieniu od motywów dynamicznych, motywy statyczne nie prowadzą do gwałtownych zmian w tekście literackim.
  • motyw obiegowy (motyw wędrowny) - to rodzaj motywu, dzięki któremu można rozpoznać akcję przechodzącą w następną. Najwięcej motywów wędrownych posiadają baśnie.

Matura 2022 - te motywy literackie musisz powtórzyć i utrwalić

  • motyw cierpienia - jest jednym z głównych motywów "Cierpień młodego Wertera" J.W. Goethego, trenach Jana Kochanowskiego oraz "Dziadów" Adama Mickiewicza;
  • motyw samotności - jest obecny w "Antygonie" Sofoklesa, "Lalce" Bolesława Prusa oraz "Cierpieniach młodego Wertera" J.W. Goethego;
  • motyw rodziny - pojawia się np. w "Chłopach" Władysława Reymonta, "Moralności pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej oraz w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza;
  • motyw bezdomności - jest obecny w "Konradzie Wallenrodzie" Adama Mickiewicza, "Ludziach bezdomnych" Stefana Żeromskiego oraz legendzie o św. Aleksym;
  • motyw buntu - w "Cierpieniach młodego Wertera", "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza, w "Chłopach" Stefana Żeromskiego;
  • motyw konfliktu - w "Romeo i Julii" W. Szekspira, "Zemście" A. Fredry oraz "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej;
  • motyw zdrady - pojawia się w "Tangu" Sławomira Mrożka, "Balladynie" Juliusza Słowackiego, "Zbrodni i karze" Fiodora Dostojewskiego.

Źródło: tezeusz.pl, Encyklopedia Fantastyki

Edziecko.pl jest dla Was i dla Was piszemy o życiu rodzinnym. Nie oznacza to jednak, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.