Ferie zimowe 2022. Terminy mogą zaskoczyć uczniów, ale nie obejdzie się bez ograniczeń

Ferie zimowe 2022. Terminy zimowego odpoczynku tym razem wyznaczono na cztery tury. Nie oznacza to jednak, że dzieci nie będą obowiązywały obostrzenia. Ministerstwo Zdrowia już podało szczegółowe wytyczne.

Przerwę świąteczną uczniowie mają już za sobą, ale niedługo czeka ich kolejny odpoczynek od nauki szkolnej. Najbliższe wolne od zajęć wypada już w czwartek 6 stycznia, kiedy obchodzimy Święto Trzech Króli. Niedługo po nim zaczynają się również ferie zimowe. 

Ferie zimowe 2022 - terminy

Więcej artykułów przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

Zobacz wideo Kiedy dziecko się zakrztusi. Przede wszystkim nie panikować. Działać!

Przypominamy, że w ubiegłym roku z powodu zagrożenia epidemicznego ferie zimowe odbywały się w jednym terminie, dla wszystkich województw. Tym razem postanowiono jednak, aby przebiegały w czterech turach tak, jak miało to miejsce przed pandemią. Jak co roku ferie zimowe potrwają 2 tygodnie. Poniżej opublikowaliśmy ich dokładny harmonogram.

Ferie zimowe 2022 

  • 17 - 30 stycznia 2022 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

  • 24 stycznia - 6 lutego 2022 r. 

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

  • 31 stycznia - 13 lutego 2022 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

  • 14 – 27 lutego 2022 r.

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Fakt, że ferie będą przebiegać w różnych terminach nie oznacza jednak, iż dzieci i młodzież nie będą obowiązywały restrykcje. Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022.

Jak czytamy na stronie rządowej gov.pl, zalecenia mają zmniejszyć ryzyko zakażenia podczas pobytu na wypoczynku. Podzielono je na cztery części:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku.
  • Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku.
  • Procedury postępowania w przypadku kontakt w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem.

Za koordynację organizacji wypoczynku, wspomaganie organizatorów w prawidłowej organizacji wypoczynku oraz pełnienie nadzoru nad organizacją wypoczynku we współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo sanitarno-higieniczne będą odpowiadać kuratorzy oświaty.

Nadzór kuratora oświaty nad wypoczynkiem organizowanym w kraju odnosi się do zbierania i analizowania informacji o stanie i warunkach realizacji wypoczynku na obszarze województwa. W ramach nadzoru kurator oświaty może prowadzić kontrole, żądać wglądu do dokumentacji w miejscu wypoczynku oraz po jego zakończeniu. W trakcie kontroli ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i urządzeń związanych z wypoczynkiem, wglądu do dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli

- czytamy w poradniku bezpiecznego wypoczynku opracowanym przez MEiN.

W dniu wyjazdu na wypoczynek rodzice/prawni opiekunowie dziecka mają poświadczyć, że dziecko jest zdrowe w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Uczestniczy wypoczynku są zobowiązani do stosowania wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny.

Organizator traktuje dziecko, o ile nie dostał informacji o zaszczepieniu dziecka od rodziców/opiekunów prawnych (certyfikat zaszczepienia), jako niezaszczepione i uwzględnia, w organizacji wypoczynku jako osobę, na którą nałożono limity (kino, restauracje, baseny itp.). Warto, więc przekazać informację o zaszczepieniu dziecka organizatorowi wypoczynku

- napisano w wytycznych.

W sytuacji, gdy dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. Ponadto rodzic jest zobowiązany do zaopatrzenia dziecka w maseczki oraz środek antybakteryjny.

Jeżeli u uczestnika wypoczynku wystąpią niepokojące objawy (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka) rodzic jest zobowiązany niezwłocznego (do 12 godzin) zabrania go z miejsca wypoczynku.

Mama schudła 22 kilogramyJak schudnąć 22 kg w pięć miesięcy po porodzie? Mama dwójki dzieci zdradziła sekret

Więcej o: