Wydajemy ponad 1200 zł na szkolne zakupy. Wiadomo też, ilu rodziców decyduje się na płatne zajęcia dla dzieci

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) opublikowało badanie, z którego wynika, że na początku roku szkolnego rodzice wydali na wyprawkę szkolną średnio 1233 zł, czyli o 44 zł więcej niż rok temu. Sprawdzono także, czy rodzice są skłonni płacić za zajęcia dodatkowe swoich pociech i jakie przedmioty wybierają najczęściej.

Z badania "Aktualne problemy i wydarzenia" zrealizowanego przez CBOS w między 4 a 14 października wynika, że na początku roku szkolnego 2021/2022 rodzice wydali więcej na wyprawkę szkolną dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, średniej lub branżowej niż w ubiegłym roku. Kwota, jaką wskazuje CBOS, to średnio 1233 zł, czyli o 44 zł więcej niż w roku szkolnym 2020/2021. Mediana deklarowanych wydatków tak jak w zeszłym roku, wynosi 1000 zł. Sprawdzono także, czy rodzice zapisują swoje pociechy na zajęcia dodatkowe.

Zobacz wideo Jak zaoszczędzić na wyprawce szkolnej?

Wydatki szkolne w roku 2021/2022

Więcej informacji dotyczących edukacji znajdziesz na Gazeta.pl.

W badaniu CBOS wzięło udział 1161 osób. Z ich odpowiedzi wynika, że wysokość wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego jest analogiczna do liczby posiadanych dzieci. Im więcej uczniów w rodzinie, tym większy koszt. Rodzice, którzy posiadają jedno dziecko w wieku szkolnym, wydali średnio 940 zł. Ci, którzy kompletowali wyprawkę dla dwojga, przeznaczyli na to średnio 1447 zł. Z kolei w rodzinach, gdzie uczy się troje dzieci, wydano średnio 2121 zł. CBOS podkreśliło jednak, że im więcej dzieci w wieku szkolnym jest w rodzinie, tym mniejsze są wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia.

Z deklaracji ogółu badanych rodziców wynika, że wzrost wydatków na jedno dziecko był niewielki w porównaniu z ubiegłorocznymi danymi. W przeliczeniu na jedno dziecko kwota wyniosła 840 zł, czyli o 70 zł więcej niż przed rokiem. Mniej, bo o 50 zł, wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem mediana wydatków szkolnych per capita. W tym roku wyniosła 750 zł.

Może to wskazywać, iż za deklarowanymi wydatkami rodziców w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego stoją przede wszystkim rzeczywiste potrzeby uczniów, a mniejszą rolę odgrywają możliwości finansowe rodziców

- czytamy w badaniu.

>Newborn,Baby,In,Hospital,After,Just,Being,Born,,Mother,HoldingNajpopularniejsze imiona 2021. "Jestem dumna, że moich dzieci nie ma w rankingu"

Rodzice wysyłają dzieci na zajęcia dodatkowe

Ponad połowa ankietowanych rodziców, bo aż 56 proc., zadeklarowało, że ich dzieci będą uczęszczać na płatne zajęcia dodatkowe. To punkt proc. więcej niż w roku szkolnym 2020/2021.

Warto jednak dodać, że – tak jak w poprzednich latach – zdecydowana większość rodziców, którzy postanowili opłacać dzieciom dodatkowe zajęcia edukacyjne lub ogólnorozwojowe, zamierza posłać na nie wszystkie swoje dzieci (89 proc. z tej grupy, co stanowi 49 proc. ogółu badanych mających dzieci w wieku szkolnym). W porównaniu z poprzednim rokiem odsetek rodziców, którzy zdecydowali się wszystkim swoim dzieciom w wieku szkolnym ufundować takie dodatkowe zajęcia, wzrósł o 4 pkt. proc.

– zauważają autorzy badania. 

Okazuje się, że im rodzice są bardziej wykształceni, tym chętniej wysyłają dzieci na płatne zajęcia. Z danych zebranych przez CBOS wynika, że decyduje się na to aż 78 proc. rodziców, którzy mają wykształcenie wyższe, 59 proc. rodziców z wykształceniem średnim i 30 proc. z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub niższym. 

Na jakie zajęcia się decydują? Najczęściej jest to nauka języków obcych (32 proc. rodziców) lub zajęcia sportowe (31 proc. rodziców). Na dalszym miejscu znajdują się korepetycje i kursy przygotowawcze (25 proc. rodziców). Najmniej popularne są zajęcia artystyczne (16 proc. rodziców).

W tym roku rodzice zadeklarowali, że na zajęcia dodatkowe przeznaczają od 10 do 3600 złotych miesięcznie. Średnia arytmetyczna tegorocznych deklarowanych miesięcznych wydatków wynosi 585 zł. Jest ona niższa od ubiegłorocznej o 29 zł. Warto jednak zauważyć, że w ostatnich latach nie zmienia się ich mediana, która od roku szkolnego 2019/2020 wynosi 400 zł.

Korytarz szkolnySzkolny "dress code". "Duże dekolty prowokują do niewłaściwych zachowań"

Więcej o: