"Szkoła staje się nudnym więzieniem, w którym rządzą poglądy ministra na świat"

14 października, w Dniu Nauczyciela, rusza kolejna odsłona kampanii społecznej Wolna Szkoła. Znane osoby publikują zdjęcia z czerwoną ekierką i mówią, dlaczego trzeba się sprzeciwić planowanym zmianom w prawie oświatowym.

Inicjatorzy akcji alarmują: szkoła staje się nudnym więzieniem, w którym rządzą poglądy ministra na świat, a nie chęć poznawania świata.

W Dniu Nauczyciela życzymy wszystkim uczniom i uczennicom, nauczycielom i nauczycielkom oraz rodzicom WOLNEJ SZKOŁY. Szkoły, która otwiera horyzonty i przygotowuje do wyzwań XXI wieku. Szkoły wolnej od dyskryminacji, przemocy, strachu i kontroli. Szkoły, która uczy niezależności myślenia, a nie ślepego posłuszeństwa władzy. Która inspiruje, rozbudza ambicje i wyobraźnie, a nie wtłacza w schematy i równa w dół. Chcemy szkoły wolnej od przesądów, w której liczą się wiedza i fakty, nie opinie ministra czy kuratorów. Chcemy szkoły, w której wartością jest każdy człowiek. Szkoły opartej na zaufaniu i współpracy, poszanowaniu godności i wzajemnym szacunku.

Szkoła powinna być przede wszystkim bezpiecznym miejscem, w którym młodzi ludzie mogą odkrywać swoje talenty i uczyć się, jak funkcjonować w szybko zmieniającym się świecie. Centralizacja systemu oświaty, edukacja w służbie partii, zastraszanie nauczycieli - to nie są warunki tworzenia dobrej szkoły

- mówi Iga Kazimierczyk, jedna z inicjatorek Wolnej Szkoły.

"Pamiętam, kiedy jako licealistka, która skończyła 18 lat, mogłam zamiast na religię zacząć chodzić na etykę. Moja szkoła wyszła naprzeciw moim poglądom i potrzebom. To było dla mnie gigantyczne wydarzenie, które pozwoliło mi poczuć się w tym miejscu bardziej akceptowaną i potraktowaną poważnie. Pamiętam, jak zaczęłam nabierać świadomości, jakie zachowania pracowników szkoły umniejszają mnie i upokarzają i jak zaczęłam, przy wsparciu i zaangażowaniu moich przyjaciół, mówić o tym głośno. I pamiętam naszą radość, że coś udało się w tych kwestiach zrobić. Wtedy myśleliśmy, że dołożyliśmy cegiełkę i ci, co przyjdą po nas, nie będą już musieli się z tym zmagać. Dzisiaj, sytuacja jest taka, że zaczynamy od początku. Ok, zacznijmy więc. Ze słów, które wypowiada minister Czarnek, płynie strach wobec tak zwanego "innego". A ten tak zwany "inny", jest po prostu człowiekiem, który czuje i cierpi, jeśli nie może być sobą. Życzę ministrowi, żeby na ludzi różnych od siebie patrzył sercem" - mówi Magdalena Koleśnik, aktorka.

 

Co oznaczają planowane zmiany w prawie oświatowym?

Czarna wizja szkoły, czyli absurdy Lex Czarnek, które staną się rzeczywistością polskiej szkoły, jeśli nie zaczniemy działać

1. O usunięciu dyrektora ze szkoły na mocy decyzji kuratora rodzice dowiedzą się po fakcie i nie będą mieli na nią wpływu

2. Jeśli w szkole odbędą się zajęcia z edukacji seksualnej, zorganizowany zostanie tęczowy piątek albo dyskusja o Konstytucji, to dyrektor/ka szkoły mogą z tego powodu stracić pracę, a nawet pójść do więzienia.

3. Kurator będzie mógł zablokować zajęcia, które na prośbę rodziców będzie chciał/a zorganizować w szkole nauczyciel/ka. To mogą być zajęcia np. z edukacji obywatelskiej, globalnej, o prawach człowieka.

4. Obowiązkowe będą lekcje religii lub etyki. Obu tych przedmiotów uczyć będą absolwenci katolickich uczelni, w tym szkoły księdza Rydzyka.

5. Dyskusja o prawach zwierząt w szkole będzie zabroniona, bo według ministra edukacji jest ideologią, na którą nie ma zgody.

6. Dobrzy nauczyciele będą odchodzić ze szkół, bo nikt nie chce pracować w atmosferze strachu, ubezwłasnowolnienia i kontroli.

Kampanię Wolna Szkoła prowadzi ponad 100 organizacji. W jej działania zaangażowane są nauczycielskie związki zawodowe, stowarzyszenie kadry kierowniczej oraz korporacje samorządowe:, w tym Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Samorządy dla Polski. Stajemy razem w obronie polskiej szkoły, stawką jest los naszych dzieci.

Maja OstaszewskaMaja Ostaszewska fot. Karol Grygoruk

Poparcie dla Wolnej Szkoły może wyrazić każdy, szczególnie w Dniu Nauczyciela poprzez:

  • noszenie do szkoły i pracy symbolu kampanii: czerwonej ekierki, przypinki, nalepki z symbolem akcji
  • publikowanie w mediach społecznościowych zdjęcia z czerwoną ekierką i hasztagiem #WolnaSzkola, nagrywanie i publikowanie w sieci własnych wypowiedzi i filmików, zmianę tła na profilu
  • upowszechniania spotów, symbolu i hasztagu kampanii #WolnaSzkola oraz innych materiałów informacyjnych ze strony kampanii
  • podpisanie apelu do premiera, posłów/posłanek wzywającego do wycofania projektu dewastującego szkołę: https://amnesty.org.pl/akcje/apel-w-obronie-polskiej-szkoly
  • wysyłanie indywidualnych maili z apelem o odrzucenie projektu ustawy do posłów/anek ze swojego okręgu: https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/wolna-szkola-wyslij-maila-do-poslow
  • udział w lokalnych akcjach protestacyjnych i informowanie innych o konsekwencjach planowanych zmian w oświacie.
Więcej o: