Maseczki dla dzieci wymagane w szkołach? Bunt może sporo kosztować

Maseczki dla dzieci budzą mieszane uczucia wśród rodziców. Jedni chcieliby, żeby usta i nos zasłaniane były nawet podczas lekcji, inni mówią dziecku, że nie musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i piszą oświadczenia. Maseczki mogą być jednak w szkole obowiązkowe, a ci, którzy się nie dostosują, mogą sporo zapłacić.

Maseczki dla dzieci w roku szkolnym 2021/2022 wciąż budzą wiele kontrowersji. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównek Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia uczniowie powinni zasłaniać nos i usta podczas przebywania w szkole. Ostatnie słowo leży jednak w rękach dyrektora placówki.

Zobacz wideo Czy noszenie maseczki na otwartym powietrzu ma sens?

Niektórzy rodzice nie godzą się na to, żeby we wspólnej przestrzeni szkolnej ich dzieci nosiły maseczki i przynoszą do szkoły oświadczenia. Tym razem jednak nie mogą zasłonić się brakiem odpowiedniej podstawy prawnej. Za nieposłuszeństwo zarówno oni, jak i ich dzieci mogą sporo zapłacić.

Pierwsza komunia święta (zdjęcie ilustracyjne)Proboszcz stawia warunki przed I Komunią. Rodzice muszą chodzić na katechezę

Maseczki dla dzieci obowiązkowe w szkołach

Jeśli w szkole obowiązuje nakaz noszenia maseczek, nauczyciele mają prawo wyprosić z lekcji ucznia, który nie zakrywa nosa i ust. Ponadto mogą mu również obniżyć ocenę z zachowania. Jeśli natomiast rodzic namawia dziecko do sprzeciwu, pisze mu zwolnienie lub oświadczenie, może zostać ukarany grzywną. W rozporządzeniu z dn. 19 marca 2021 roku znajduje się  art. 116 § 1a kodeksu wykroczeń, który stanowi iż:

Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.

To nie jest jedyna konsekwencja. Rodzic może zostać posądzony o brak dbałości o dobro dziecka, a wówczas dyrektor placówki ma prawo wystąpić do sądu o wgląd w sytuację rodziny.

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022Rok szkolny 2021/22 dni wolne. "Kiedy i gdzie te dzieci mają zdobywać wiedzę?"

Więcej o: