Szkoły zamknięte 2021. "Dyrektor może zawiesić zajęcia dla całej szkoły"

- 4,6 mln uczniów rozpoczyna rok szkolny w szkołach i placówkach. Do placówek przedszkolnych chodzi 1,4 mln dzieci. Nauka będzie prowadzona na zasadach sprzed pandemii, z zachowaniem określonego reżimu sanitarnego - czytamy oficjalny komunikat na stronie gov.pl. Minął drugi tydzień nauki, a część szkół już przeszła na edukację zdalną. Co dalej? Szkoły zamknięte 2021?

Szkoły zamknięte 2021. Czarnek uspokaja

Przejścia szkół na tryb hybrydowy lub zdalny będą się incydentalnie zdarzały. Takich sytuacji będziemy mieć sporo, bo jesteśmy cały czas w pandemii. To jest jakiś promil, nawet nie procent. Natomiast przytłaczająca większość szkół pracuje normalnie i jesteśmy przekonani, że tak będzie również w kolejnych miesiącach. Czy mamy pewność? Nie mamy żadnej pewności, bo pandemia nas zaskakuje i może nas zaskoczyć również i tym razem.

- poinformował szef MEiN Przemysław Czarnek.

Szkoły mogą więc samodzielnie decydować o tym, kiedy powinny rozpocząć edukację zdalną. Jak szkoły zamknięte 2021 mają wyglądać w praktyce?

Szkoły oraz placówki, które funkcjonują w trybie stacjonarnym, obowiązują przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych, a także niepublicznych szkołach i placówkach. Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia dla grupy uczniów lub całej szkoły i przejść na naukę zdalną po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz zgody organu prowadzącego. Zgoda i opinia mogą być wydane w trybie pilnym, np. ustnie, pisemnie w formie adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. Następnie muszą one zostać utrwalone

- informuje strona gov.pl.

Zobacz wideo Bez lockdownu, bez systemów hybrydowych, bez obowiązkowych szczepień. Duda o początku roku szkolnego

Szkoły zamknięte 2021. Kilak szkół już pracuje zdalnie

Rodzice nie mają więc pewności, kiedy i czy będą szkoły zamknięte 2021. Kolejne przypadki wprowadzenia nauczania zdalnego nie uspokajają. Informowaliśmy już o zamknięciu kilku placówek:

Nauka zdalna od października 2021. W lubelskim zaszczepieni uczniowie chodzą do szkoły, niezaszczepieni uczą się w domu

Zamknięcie szkół 2021. W Warszawie trzy placówki wprowadziły naukę zdalną, w Wielkopolsce pięć

Co dalej? Ministerstwo edukacji zachęca do szczepień dzieci.

W poniedziałek będziemy mieli informacje na temat tego, ile tych deklaracji zebrano w całej Polsce i w kolejnym tygodniu września będziemy już mieli akcje szczepień w szkołach

– poinformował Czarnek.

Więcej o: