Wychowanie do życia w rodzinie. MEN wprowadza znaczące zmiany

Zmiany w kanonie lektur, zmiany w wymaganiach do egzaminów. Rok szkolny 2021/2022 jest pełen niespodzianek i zmian. To na dodatek nie koniec. Zmiany pojawią się także w wychowaniu do życia w rodzinie. Minister edukacji Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenia dotyczące zajęć wychowania do życia w rodzinie oraz podstawy programowej przedmiotu historia tańca. Co się zmieni?

Wychowanie do życia w rodzinie. Zmiany także w kanonie lektur

Jeszcze w sierpniu minister edukacji Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie wprowadzające nowy kanon lektur.

(Zmiany) polegają na zaproponowaniu takich pozycji książkowych, które warto omawiać z uczniami ze względu na ich walory edukacyjne i wychowawcze (czytelny system wartości), elementy konstrukcyjne utworu (konstrukcja świata przedstawionego, wyraziście zarysowana akcja) oraz warstwę językową utworu (polszczyzna staranna, pozbawiona wulgaryzmów i kolokwializmów, nadmiernych ozdobników)

- brzmi komunikat MEN-U.

WIĘCEJ NA TEMAT KANONU LEKTUR: Zmiany w kanonie lektur, a wśród nich m.in. więcej papieża. Minister Czarnek podpisał rozporządzenie

Teraz minister wprowadza kolejną zmianę. Ta dotyczy WDŻ, czyli przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

Zobacz wideo Bez lockdownu, bez systemów hybrydowych, bez obowiązkowych szczepień. Duda o początku roku szkolnego

Wychowanie do życia w rodzinie. Już nie na ostatniej lekcji

Kolejna zmiana – obowiązująca od nowego roku szkolnego 2021/2022 – polega na wykreśleniu zalecenia realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) na pierwszej i ostatniej godzinie lekcyjnej.

Zmiana nie nakłada obligatoryjnego obowiązku innego planowania rozkładu lekcji. Pozwoli natomiast dyrektorowi planować je w najbardziej optymalny sposób, bez narzucania, że powinny być one na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Zajęcia WDŻ nie są jedynymi zajęciami w szkole z podziałem na grupy. Nauczycielom przedmiotu WDŻ powinny zostać zapewnione takie same warunki pracy, jakie mają inni nauczyciele

– podkreśla MEiN.

Więcej o: