Do kiedy 300 plus 2021? Czasu na złożenie wniosku coraz mniej

Program "Dobry Start" zapewni dofinansowanie na wyprawkę szkolną ponad 4,4 milionom dzieci. Niestety w tym roku nie wszyscy dostaną 300 złotych na zakupy szkolne. Komu przysługuje 300 plus? I do kiedy 300 plus 2021?

Do kiedy 300 plus 2021? Najważniejsze informacje

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

- czytamy na stronie gov.pl.

W oficjalnym komunikacie jest także informacja, do kiedy 300 plus 2021 przysługuje. Wnioski o świadczenie należy złożyć od 1 lipca do 30 listopada. Inaczej pieniądze przepadają.

Zobacz wideo Kiedy i gdzie składać wniosek o 300+?

Do kiedy 300 plus 2021? Nie wszyscy dostaną pieniądze

Jak co roku pojawiają się pewne kontrowersje związane z 300 plus. Świadczenie nie trafia bowiem do przedszkolaków ani sześciolatków uczących się w klasach zerowych. Artykuł 6 rozporządzenia o wprowadzeniu świadczenia 300 plus mówi o tym, że pieniądze nie przysługują dzieciom rozpoczynającym okres przygotowania przedszkolnego.

Powiem tak, do zerówki książki trzeba kupić i o wiele więcej przyborów niż w późniejszych klasach. Ja dam radę, ale jeśli zerówka jest obowiązkowa to już w tym programie też ci zerówkowicze powinni być objęci
Plastelina, farby, chusteczki, ręczniczki… Można wymieniać długo. Dostaliśmy z przedszkola kartkę A4 z wypisanymi przyborami, które trzeba kupić. To nie są zawrotne sumy, ale przedszkolaki także powinny dostać 300 plus.

- burzą się rodzice najmłodszych dzieci.

Więcej o: