Priorytety ministra edukacji narodowej na rok szkolny 2021/2022. "Kształtowanie właściwych postaw szlachetności"

- Zaczniemy naukę stacjonarnie w szkołach i w nich ją skończymy - zgodny głosem przekazują rządzący. Dzieci wracają do szkół. Ale ta się zmienia. Na uczniów i nauczycieli czekają między innymi nowe lektury, zmiany w egzaminach, tematyczne wycieczki. Jakie są priorytety ministra edukacji narodowej na rok szkolny 2021/2022?

Priorytety ministra edukacji narodowej na rok szkolny 2021/2022. Sześć kierunków

Ministerstwo Edukacji Narodowej z ministrem Czarnkiem na czele przygotowali  podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Jakie są priorytety ministra edukacji narodowej na rok szkolny 2021/2022? Jak czytamy na stronie gov.pl to:

  • Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  • Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  • Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  • Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Zobacz wideo Przemysław Czarnek - człowiek, który nie ma wstydu i kobiet się nie boi

Priorytety ministra edukacji narodowej na rok szkolny 2021/2022. Co z "cnotami niewieścimi"?

O priorytetach ministra edukacji narodowej było już głośno jakiś czas temu. W lipcu wypłynęła kwestia "cnót niewieścich".

Jeśli ktoś się podśmiewa z tego, że dziewczęta powinny być bardziej wrażliwe na cnoty niewieście, no to ja się zapytam, to na jakie mają być wrażliwe, męskie? No niektórzy mogliby chcieć takich rzeczy, no ale my genderowcami nie jesteśmy
Kwestia rodziny, kryzysu rodziny i ataku na rodzinę jest potężna. W Europie, świecie, Polsce [...] Wychowanie do życia w rodzinie jawi się jako ogromnie ważne, z tym skorelowanie jest wyczulenie na takie wartości i cnoty  jak dobro i piękno. Tu też mamy jakieś zachwianie. Kanon edukacji klasycznej, patriotycznej, historycznej i edukacja ekologiczna. To jest niezwykle ważne [...] 

- powiedział Przemysław Czarnek w rozmowie z radiową "Jedynką". Co dalej z "cnotami niewieścimi"? Czy minister szykuje dla uczniów kolejne "niespodzianki"? Pozostaje czekać na rozwój wypadków.

Więcej o: