Nabór - szkoły ponadpodstawowe 2021. Rusza rekrutacja uzupełniająca. Kluczowy jest jeden termin

We wtorek 3 sierpnia ruszyła rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do szkół ponadpodstawowych. Uczniowie mają niewiele czasu na złożenie wniosków.

Ministerstwo Edukacji i Nauki w 17 maja opublikowała harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022. Przypominamy, że kandydat ubiegający się o przyjęcie do danej placówki, musiał przygotować wniosek, na którym określił listę swoich preferencji, czyli wymienił w kolejności listę szkół i klas do których chciałby chodzić, zaczynając od tych wymarzonych.

Nabór - szkoły ponadpodstawowe 2021

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami należało złożyć w szkole pierwszego wyboru w terminach od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. Następnie po zakończeniu roku szkolnego, należało uzupełnić go o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub jego kopię. Uczniowie mogli to zrobić w terminach. od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

- czytamy na oficjalnej stronie gov.pl.

Reese według jej mamy nie należała do najpiękniejszych noworodkówRodzice pokazują "brzydkie dzieci". Kontrowersyjny trend podbija TikToka

Zobacz wideo Maffashion na Instagramie oprowadza fanów po domu

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszono  w czwartek 22 lipca 2021 r., a listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w poniedziałek 2 sierpnia 2021 r. Uczniowie, którzy nie dostali się do wymarzonych szkól w pierwszym terminie, wciąż mogą postarać się o przyjęcie do placówek.

We wtorek 3 sierpnia ruszyła rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych na wolne miejsca. Kandydaci mają czas na złożenie wniosku do czwartku 5 sierpnia do godziny 15:00. Szkoły ponadpodstawowe ogłoszą listy zakwalifikowanych osób do poniedziałku 16 sierpnia, a ostateczne listy przyjętych uczniów do poniedziałku 23 sierpnia.

Summer przyniosła swojego kociaka na kocyk niemowlakaKocia mama zobaczyła leżące niemowlę. To, co zrobiła, podbiło serca internautów

Więcej o: