Dobry start. Dla kogo? 300 plus można pobierać nawet po 20. urodzinach

Dobry start to pieniądze na wyprawkę szkolną dla uczniów. 300 złotych dostają uczniowie, którzy rozpoczynają przygodę w szkole. Dla kogo Dobry start?

Dobry start. Dla kogo? Zmiany

Świadczenie Dobry start przeszło zmiany. Od bieżącego roku jest już pod opieką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS przyznaje i wypłaca pieniądze. Co więcej, zmiany zaszły także w sposobie składania wniosku. Od 2021 możliwe jest złożeniu wniosku wyłącznie on line.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Dobry start już ruszył, ale pojawiły się zmiany. Żeby dostać 300 plus, trzeba spełnić jeden warunek

Dobry start. Dla kogo? Warunki

Na stronie zus.pl czytamy:

Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem ucznia:

 • w wieku do 20 lat,
 • w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością).

Pieniądze ze świadczenia zostaną przelane na rachunek bankowy, który wskażemy we wniosku. Wyprawka 300 plus jest zwolniona z opodatkowania.

Dobry start. Dla kogo? O świadczenie może wystąpić:

 • rodzic,
 • jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem,
 • jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złoży wniosek,
 • gdy drugi rodzic złoży wniosek o świadczenie po innym rodzicu, to ustalimy, kto sprawuje opiekę na dzieckiem,
 • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,
 • osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich.
Zobacz wideo Kiedy i gdzie składać wniosek o 300+?

Świadczenie Dobry Start jest przewidziane także dla dzieci w pieczy zastępczej oraz dla osób, które opuszczają pieczę zastępczą. W takiej sytuacji wniosek o Dobry Start może złożyć:

 • rodzina zastępcza,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
Więcej o: