Dobry start - dla kogo? Są zmiany. Świadczenie przechodzi pod opiekę ZUS-u

Dobry start to świadczenie potocznie nazywane 300 plus. Są to pieniądze przeznaczone na wyprawkę szkolną dla dzieci. Może je dostać każde dziecko uczące się. Jednak dopiero od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Świadczenie Dobry Start w tym roku przechodzi zmiany. Dla kogo Dobry start?

Dobry start. Dla kogo? Zmiany

Od 2021 roku świadczenie Dobry Start będzie wypłacane i przyznawane przez ZUS. Zmiany dotyczą także sposobu składania wniosku. Można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Dobry start już ruszył, ale pojawiły się zmiany. Żeby dostać 300 plus, trzeba spełnić jeden warunek

Dobry start. Dla kogo? ZUS przejmuje pieczę

Na stronie zus.pl czytamy:

Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem ucznia:- w wieku do 20 lat,- w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością).

Pieniądze zostaną przelane na rachunek bankowy, który wskażemy we wniosku. Co ważne, świadczenie Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków. To pieniądze dla dzieci, nie dla rodziców.

Zobacz wideo Czy waloryzacja 500 plus jest możliwa?

Dobry start. Dla kogo? O świadczenie może wystąpić:

 • rodzic,
 • jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem,
 • jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złoży wniosek,
 • gdy drugi rodzic złoży wniosek o świadczenie po innym rodzicu, to ustalimy, kto sprawuje opiekę na dzieckiem,
 • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,
 • osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich.

Świadczenie Dobry Start jest przewidziane także dla dzieci w pieczy zastępczej oraz dla osób, które opuszczają pieczę zastępczą. W takiej sytuacji wniosek o Dobry Start może złożyć:

 • rodzina zastępcza,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
Więcej o: