Zmiany w wymiarze pracy nauczycieli? ZNP: Nawet nie warto tego obserwować

W środę odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. systemu wynagradzania i czasu pracy nauczycieli. "Wszyscy członkowie grupy wyrazili potrzebę dyskusji również w kwestii finansowania zadań oświatowych" - powiedziała rzeczniczka prasowa MEiN Anna Ostrowska.

W środę 16 czerwca miało miejsce pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. systemu wynagradzania i czasu pracy nauczycieli powołanej w ramach zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Wzięli w nim udział przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, organizacji jednostek samorządu terytorialnego, ministra finansów, ministra edukacji i nauki oraz  ministra funduszy i polityki regionalnej.

MEiN chce podnieść pensum nawet o cztery godziny

Podczas spotkania ZNP reprezentowali wiceprezes ZG Krzysztof Baszczyński i przewodnicząca Komisji Ochrony Pracy ZG Urszula Woźniak.

Do postulatów, które zgłosiliśmy do MEiN 18 maja nikt nawet się nie odniósł. Chodziło o znajdujący się w Sejmie złożony przez nas obywatelski projekt ustawy gwarantujący wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa oraz przygotowany przez ZNP projekt ustawy uzależniający wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce

- mówił w rozmowie z "Głosem Nauczycielskim" Krzysztof Baszczyński.

Wcześniej, w piątek 11 maja Przemysław Czarnek przesłał do stron zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli propozycje kierunkowe do rozmów. Zaproponował m.in. podwyższenie pensum o dwie godziny. Jednak nie wszystkim nauczycielom. Propozycja nie obejmowała nauczycieli przedszkoli, których pensum miałoby pozostać na obecnym poziomie. Zaproponowano także określenie wymiaru zajęć dodatkowych, np. rozwijających zainteresowania, poza pensum. Nauczyciele przedmiotów wymagających mniej czasu na przygotowanie się do zajęć, bez konieczności sprawdzania prac pisemnych, obowiązkowo mieliby realizować je dwie dodatkowe godziny tygodniowo. W praktyce oznacza to, że ich pensum zostałoby podwyższone o cztery godziny. Wśród nich wymieniono: nauczycieli wychowania fizycznego, muzyki oraz plastyki.

Zobacz wideo Klara ogląda Roberta Lewandowskiego w telewizji. Reakcja na tatę rozbrajająca, ale jeszcze lepsza gdy zobaczyła Wojciecha Szczęsnego

KatechezaCzy religia wlicza się do średniej ocen? Tak, ale z jednym zastrzeżeniem

W kwestii wynagrodzeń padł także pomysł uzależnienia wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, odejście od rozliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli i likwidację jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Wszystkie związki biorące udział w pracach podkreślały wcześniej, że rozmowy o jakichkolwiek innych zmianach muszą być poprzedzone wypracowaniem konsensusu w sprawie wynagrodzeń.

Ministerstwo w ogóle nie odnosi się do tych postulatów. Podczas spotkania po raz kolejny został nam przedstawiony dokument, który już znamy

- mówił Krzysztof Baszczyński cytowany przez "Dziennik Gazetę Prawną".

Miał na myśli propozycję, polegającą na zmianie wynagrodzenia zasadniczego, którą MEiN złożyło w  maju. Według niej wynagrodzenie nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego wynosiłoby 3500 zł brutto (125 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę i wzrost w stosunku do dotychczasowych stawek o odpowiednio 551 i 466 zł brutto), wynagrodzenie nauczyciela mianowanego 3 900 zł brutto (+455 zł brutto), natomiast nauczyciela dyplomowanego 4 500 zł brutto (+454 zł brutto).

Zdaniem Krzysztofa Baszczyńskiego, rozmowy w MEiN "przypominają farsę". 18 czerwca ma odbyć się spotkanie dotyczące awansu zawodowego, oceny pracy oraz "odbiurkokratyzowania" edukacji. W zaistniałych okolicznościach ZNP nie zamierza jednak wysłać na nie delegacji, a jedynie prześle do MEiN swoje stanowisko. Zdaniem Krzysztofa Baczyńskiego nauczyciele nie mogą pozwolić sobie na takie traktowanie.

Na ostatnim spotkaniu powiedzieliśmy, że będziemy obserwatorami, ale tu chyba nawet nie warto tego wszystkiego obserwować

– powiedział wiceprezes ZG ZNP.

Kiedy zakończenie roku szkolnego 2020/2021? (zdjęcie ilustracyjne)Czy po wystawieniu ocen trzeba chodzić do szkoły?

Więcej o: