Czy religia wlicza się do średniej ocen? Tak, ale z jednym zastrzeżeniem

Czy religia wlicza się do średniej ocen? Tak, ale to nie sprawia, że pod każdym względem jest traktowana jak stopnie ze wszystkich innych przedmiotów. Podobnie sytuacja przedstawia się z oceną z etyki.

Czy religia wlicza się do średniej ocen? Jeszcze niedawno, przed wystawieniem ocen końcowych była to dość istotna ocena dla tych uczniów, którzy starali się o świadectwo z czerwonym paskiem. W większości szkół oceny są już jednak wystawione, uczniom pozostaje czekać na oficjalne zakończenie roku szkolnego i rozpoczęcie wakacji. 

Internetowa Szkoła Rodzenia - nowy projekt serwisuInternetowa Szkoła Rodzenia - nowy projekt serwisu eDziecko.pl

Czy religia wlicza się do średniej? Tak, ale nie można z jej powodu nie zdać

Ocena końcowa z religii lub etyki wlicza się do średniej ocen na koniec roku, jednak z jej powodu nie można nie otrzymać promocji do następnej klasy. 

Zobacz wideo Co czyni rekiny tak przerażającymi? Poza szczękami oczywiście [PRACOWNIA BRONKA]

Czy religia wlicza się do średniej ocen? Jak obliczyć średnią?

Średnia ocen z poszczególnych przedmiotów decyduje o tym, czy dany uczeń otrzyma świadectwo z wyróżnieniem. Żeby je dostać, trzeba osiągnąć średnią wynoszącą 4,75 lub więcej. Aby obliczyć swoją średnią arytmetyczną, trzeba zsumować wszystkie oceny z poszczególnych przedmiotów, a następnie otrzymany wynik podzielić przez liczbę przedmiotów. Tak oto poznajemy swoją średnią.

Uczniowie zatęsknią za katechezą? Rodzice nie są przekonani. 'Bardzo (nie)śmieszne'Uczniowie zatęsknią za religią? Rodzice nie są przekonani. "Bardzo (nie)śmieszne"

Czy religia wlicza się do średniej ocen? Najważniejsze informacje

Wszystkie informacje dotyczące ocen z religii i etyki są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Najważniejsze założenia to: 

  • Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał.
  • Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
  • Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej klasie.
  • Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez organy prowadzące szkoły zgodnie z § 2 ust. 2-4 i § 3 ust. 2 otrzymują ocenę z religii (etyki) na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki.
Więcej o: