Czy religia wlicza się do średniej ocen? Tak, ale z jednym zastrzeżeniem

Czy religia wlicza się do średniej ocen? Tak, ale to nie sprawia, że pod każdym względem jest traktowana jak stopnie ze wszystkich innych przedmiotów. Podobnie sytuacja przedstawia się z oceną z etyki.

Czy religia wlicza się do średniej ocen? Jeszcze niedawno, przed wystawieniem ocen końcowych była to dość istotna ocena dla tych uczniów, którzy starali się o świadectwo z czerwonym paskiem. W większości szkół oceny są już jednak wystawione, uczniom pozostaje czekać na oficjalne zakończenie roku szkolnego i rozpoczęcie wakacji. 

Czy religia wlicza się do średniej? Tak, ale nie można z jej powodu nie zdać

Ocena końcowa z religii lub etyki wlicza się do średniej ocen na koniec roku, jednak z jej powodu nie można nie otrzymać promocji do następnej klasy. 

Zobacz wideo Co czyni rekiny tak przerażającymi? Poza szczękami oczywiście [PRACOWNIA BRONKA]

Czy religia wlicza się do średniej ocen? Jak obliczyć średnią?

Średnia ocen z poszczególnych przedmiotów decyduje o tym, czy dany uczeń otrzyma świadectwo z wyróżnieniem. Żeby je dostać, trzeba osiągnąć średnią wynoszącą 4,75 lub więcej. Aby obliczyć swoją średnią arytmetyczną, trzeba zsumować wszystkie oceny z poszczególnych przedmiotów, a następnie otrzymany wynik podzielić przez liczbę przedmiotów. Tak oto poznajemy swoją średnią.

Czy religia wlicza się do średniej ocen? Najważniejsze informacje

Wszystkie informacje dotyczące ocen z religii i etyki są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Najważniejsze założenia to: 

  • Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał.
  • Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
  • Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej klasie.
  • Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez organy prowadzące szkoły zgodnie z § 2 ust. 2-4 i § 3 ust. 2 otrzymują ocenę z religii (etyki) na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki.
Więcej o: