Średnia ocen na koniec roku. Nie tylko ona decyduje o świadectwie z paskiem. Prymusy mogą go nie dostać

Średnia ocen na koniec roku może zapewnić świadectwo z czerwonym paskiem, ale nie musi. Niektórzy uczniowie, którzy mają nawet wyższą średnią, mogą nie dostać świadectwa z wyróżnieniem.

Średnia ocen na koniec roku decyduje o tym, czy dany uczeń dostanie świadectwo z wyróżnieniem, czy nie. Ten rok szkolny był dla uczniów szczególnie trudny. Epidemia koronawirusa przeniosła naukę ze szkolnych ławek przed monitory komputerów w domach uczniów. Większość roku szkolnego uczniowie  uczyli się zdalnie. Dopiero niedawno wrócili do swoich placówek, wszystko na kilka tygodni przed wakacjami. Klasy 1-3 uczą się stacjonarnie od 4 maja, pozostali uczniowie szkół podstawowych oraz średnich 17 maja przeszli na nauczanie hybrydowe, a 31 maja wszyscy wrócili do placówek. Rozpoczęła się wytężona praca związana z zakończeniem roku szkolnego i chęcią poprawy ocen. 

Średnia ocen na koniec roku - jaka gwarantuje czerwony pasek?

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji, świadectwo z wyróżnieniem jest wręczane uczniom od czwartej klasy szkoły podstawowej. Średnia ocen na koniec roku musi w ich przypadku wynosić minimum 4,75, żeby zapewnić sobie świadectwo z wyróżnieniem.

Zobacz wideo Co czyni rekiny tak przerażającymi? Poza szczękami oczywiście [PRACOWNIA BRONKA]

Średnia ocen na koniec roku - jak ją obliczyć?

Żeby obliczyć średnią arytmetyczną na koniec roku, należy zsumować wszystkie oceny końcowe z poszczególnych przedmiotów, a następnie podzielić wynik przez liczbę tych przedmiotów. Wynik to właśnie srednia.

Średnia ocen na koniec roku - nie tylko ona decyduje o pasku na świadectwie

Średnia ocen na koniec roku przynajmniej 4,75 jest warunkiem otrzymania przez ucznia świadectwa z wyróżnieniem, ale nie tylko ona. O tym, czy dany uczeń otrzyma cenzurkę z paskiem, zależy także to, jak nauczyciele ocenili jego zachowanie. Musi być bardzo dobre lub wzorowe. Oznacza to więc, że nawet prymus, którego średnia wynosi 5,0, jeśli będą mieć zachowanie dobre lub gorsze - nie dostaną świadectwa z czerwonym paskiem.

Więcej o: