Średnia ocen z wagą na czerwony pasek. Nie wszystkie stopnie są równe

Termin wystawienia ocen końcowych coraz bliżej. Osoby, które chcą zawalczyć o świadectwo z czerwonym paskiem, powinny pamiętać, że oceny z klasówek, nie są równoznaczne ze stopniami za prace domowe. Wyjaśniamy, jak prawidłowo obliczyć średnią ocen z wagą.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 wypada już w piątek 25 czerwca. Przez tą datą uczniów czeka jeszcze wystawienie ocen. Koniec maja i początek czerwca są istotnym okresem dla osób, które chcą zawalczyć o lepsze wyniki. Nie ulega jednak wątpliwości, że tym razem uczniowie zostali postawieni w trudnej sytuacji. Miesiące edukacji zdalnej zmieniły ich dotychczasowe przyzwyczajenia i znacząco odbiły się na samopoczuciu. Niektórzy sądzili, że z powodu zagrożenia epidemicznego powrót do szkół będzie niemożliwy, nastąpił jednak w maju i to dla wszystkich roczników.

Średnia ocen z wagą na czerwony pasek

Nie wszyscy byli zadowoleni z takiego obrotu spraw. Wielu uczniów obawiało się, że nauczyciele wykorzystają okazję do bezpośredniego kontaktu, by wnikliwie sprawdzić wiedzę dzieci i młodzieży. Znalazły się jednak osoby, dla których poprawa ocen lub zdobycie nowych było na wagę złota. Mowa tu o uczniach, którym grozi ocena niedostateczna na koniec roku oraz o tych, którzy chcą zawalczyć o świadectwo z czerwonym paskiem.

Zobacz wideo Ciężarna Kasia Tusk z rodziną w Toskanii

Aby zyskać to wyróżnienie, należy mieć średnią ocen końcowych minimum 4,75. Stopnie to jednak niejedyny warunek, który muszą spełnić. Kolejny dotyczy postawy ucznia, który powinien mieć przynajmniej bardzo dobre zachowanie. Żeby obliczyć średnią arytmetyczną na koniec roku, należy zsumować wszystkie oceny z poszczególnych przedmiotów, a następnie podzielić wynik przez liczbę tych przedmiotów. 

Dzieciom i młodzieży pozostało mało czasu na poprawę wyników w nauce. Ostateczne wystawienie ocen nastąpi już we wtorek 15 czerwca. Uczniowie, próbując obliczyć, ocenę końcową z danego przedmiotu, często popełniają jeden błąd. Powinni mieć na względzie, że stopnie, które zyskali za zadania domowe, prowadzenie zeszytu, czy pracę na lekcji, nie są równoznaczne z tymi otrzymanymi za klasówki, sprawdziany, czy odpowiedź ustną. Przykładowo praca klasowa może mieć wagę 5, a zadanie dodatkowe tylko 1. Aby obliczyć średnią ważoną, należy zsumować wszystkie oceny pomnożone uprzednio przez ich wagi, po czym podzielić wynik przez sumę wszystkich wag. W tym celu mogą skorzystać z dostępnych w sieci kalkulatorów.

Więcej o: