Czy religia wlicza się do średniej? "Będziemy chcieli zlikwidować to, co wiele lat temu zostało wprowadzone"

Coraz więcej uczniów i ich rodziców rezygnuje z uczęszczania na lekcje religii. Zastanawiają się więc, czy religia wlicza się do średniej. Czy "opłaca się" chodzić na religię? Okazuje się, że ocena z religii nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

Czy religia wlicza się do średniej?

Wystawienie ocen trwa. W zasadzie jest to już ostatnia prosta w wyścigu po najlepsze stopnie na świadectwach. Wielu uczniów – szczególnie ci, którzy nie chodzą na religię – zastanawia się, czy ocena z religii liczy się do średniej?

Przypomnijmy, że do tej pory uczęszczanie na szkolne lekcje religii nie było obowiązkowe. Uczeń mógł zrezygnować z tego przedmiotu na rzecz etyki lub za zgodą rodziców nie chodzić na jedno i drugie.

Będziemy chcieli zlikwidować to, co wiele lat temu zostało wprowadzone, czyli możliwość wyboru jednego z trzech wariantów: albo religia, albo etyka, albo nic. To "nic" stało się dość powszechne na przykład w dużych miastach. I właśnie to "nic" służy temu, by odbywały się podobne zbiegowiska, które kompletnie bezrefleksyjnie podchodzą do życia. Nauka albo religii, albo etyki będzie obligatoryjna, by do młodzieży docierał jakikolwiek przekaz o systemie wartości

- powiedział Przemysław Czarnek w wywiadzie dla "Gazety Polskiej"

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Minister Czarnek chce obowiązku chodzenia na religię lub etykę. "Po to, aby do młodzieży dotarł przekaz o systemie wartości"

Zobacz wideo W jakiej Polsce chcielibyście żyć? 7-letni Eryk: "Żeby nikt się nie bił i żeby nie istniała polityka" Odc. 7 [ŁĄCZY NAS POLSKA]

Czy religia wlicza się do średniej? Rozporządzenie Ministra

Ocena z religii wlicza się do średniej. Jednak nie ma znaczenia przy promocji do następnej klasy. Wszelkie informacje dotyczące ocen z religii (i etyki) zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. Możemy przeczytać, że: 

  • Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał.
  • Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
  • Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej klasie.
  • Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez organy prowadzące szkoły zgodnie z § 2 ust. 2-4 i § 3 ust. 2 otrzymują ocenę z religii (etyki) na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki.
Więcej o: