Przemysław Czarnek planuje przejąć kontrolę nad dyrektorami szkół? "To się skończy fatalnie"

Zapowiedź nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, pod którą podpisał się wiceminister edukacji i nauki Dariusza Piontkowski, jest sporym zaskoczeniem. Co ma się zmienić? Kurator będzie miał większy wpływ na zwalnianie i zawieszanie dyrektorów placówek oraz powoływanie nowych.

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów czytamy, że ma nastąpić "Wzmocnienie roli organu nadzoru pedagogicznego, w tym w szczególności kuratora oświaty, tak aby jak najpełniej mógł wykonywać powierzone mu ustawowo zadania". W praktyce oznacza to tyle, że kuratorzy oświaty będą mogli bez problemu zwolnić dyrektorów, którzy nie zrealizują ich zaleceń.

Internetowa Szkoła Rodzenia - nowy projekt serwisuInternetowa Szkoła Rodzenia - nowy projekt serwisu eDziecko.pl

Kuratorzy będą mieli większą władzę

W wykazie prac legislacyjnych i programowych czytamy:

W projekcie ustawy planuje się wprowadzenie nowych regulacji oraz modyfikację dotychczasowych rozwiązań dotyczących nadzoru pedagogicznego – określenie sposobu postępowania organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sytuacji nierealizowania przez dyrektora szkoły lub placówki zaleceń wydanych w wyniku czynności nadzoru pedagogicznego, w tym konsekwencji uchylania się od realizacji zaleceń.

Kurator będzie miał możliwość wezwania podlegającego mu dyrektora szkoły do szybkiego wyjaśnienia przyczyn, dla których nie zrealizował przekazanych mu zaleceń. Na wyjaśnienia w tej sprawie będzie miał siedem dni. Następnie:

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie mógł w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyjaśnień lub upływu terminu na ich przekazanie wyznaczyć dyrektorowi szkoły, lub placówki ostateczny termin realizacji tych zaleceń. Niezrealizowanie przez dyrektora szkoły lub placówki zaleceń w ostatecznym terminie wyznaczonym przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny umożliwi temu organowi wystąpienie do organu prowadzącego szkołę, lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły, lub placówki w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Zmiany te mają objąć nie tylko dyrektorów szkół publicznych, ale także tych kierujących placówkami niepublicznymi.

Zobacz wideo Czy lęk przed pająkami jest uzasadniony? Wyjaśniamy [PRACOWNIA BRONKA]

Plany Przemysława Czarnka

Jak informuje tvn24.pl, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, które zrzesza kilka tysięcy dyrektorów jest gotowe na rozmowy z resortem. 

Właśnie zwołaliśmy zebranie i pracujemy nad oficjalnym stanowiskiem 

- poinformował Marek Pleśniar, dyrektor biura stowarzyszenia.

Minister Czarnek stawia uczniom ultimatum. Albo religia, albo etyka. Nauczyciel etyki: To inne przedmioty jak język polski i historiaMinister Czarnek stawia uczniom ultimatum. Albo religia, albo etyka. Broniarz: Wybucha pomysłami niczym gejzer na Islandii

Oto na naszych oczach minister chce zmienić szkoły publiczne w państwowe. To się skończy fatalnie  [...] To najgorszy pomysł w oświacie od 25 lat. Równie zła była tylko likwidacja gimnazjów

- stwierdził.

Więcej o: